Polští vodohospodáři neuspěli u českých soudů

blank

Nejvyšší správní soud (NSS) zamítl kasační stížnost státního podniku Wody Polski, která se týkala zpochybnění povolení pro těžbu uhlí v jednom z porubů dobývacího prostoru Louky u Karviné. Vliv těžby na vodní hospodářství Češi s Poláky řeší také v severočeském regionu. S odkazem na ČT o tom informuje portál iuhli.cz.

Polská strana se obává vlivu těžby na Karvinsku. NSS však konstatoval, že je negativní přeshraniční vliv těžby prakticky vyloučený. Těžbu v lokalitě povolil v lednu 2023 báňský úřad. Poláci se odvolali k Českému báňskému úřadu v Praze, který podnět odmítl, a poté podali neúspěšnou správní žalobu ke Krajskému soudu v Ostravě. Podle soudu se báňský úřad možnými vlivy dostatečně zabýval. Dále soud uvedl, že polská strana nedodala konkrétní důvody, jak může těžba jejich území ovlivnit. Rozhodnutí krajského soudu potvrdil NSS.

Vliv těžby na vodní hospodářství Češi s Poláky řeší také v severočeském regionu. Ministerstvo životního prostředí totiž na základě posledních měření v květnu informovalo o tom, že díky těsnicí stěně u dolu Turów stoupá podzemní voda za stěnou směrem k České republice. Podle ministerstva došlo k nárůstu hladin podzemní vody ve všech čtyřech vrtech. Hladina stoupá také u vrtů do vzdálenosti až 850 metrů od stěny. Nárůst hladiny podzemní vody byl v posledních měsících zaznamenán poprvé za posledních deset let.

„Je to jednoznačně pozitivní zpráva a potvrzení toho, že bariéra opravdu funguje. Za poslední dva roky hladina podzemní vody na nátoku k těsnicí stěně narostla o 156 až 551 centimetrů,” řekl ministr životního prostředí Petr Hladík (KDU-ČSL). K mírnému zvýšení hladiny dochází také u dalších vzdálenějších vrtů.

Náš tip na nenáročný výlet v Karviné-Loukách najdete zde.

Scroll to Top