EKOABECEDY z dílny Recyklohraní

blank

Projekt Recyklohraní se dlouhodobě zabývá metodickou podporou pedagogů. Formát tematických příruček doplněných o výukové scénáře a přílohy již zpracovalo pro osm témat. Všechny jsou k dispozici na https://recyklohrani.cz/cs/ekoabeceda/. Zabývají se klimatickou změnou, šetrnou spotřebou vody, předcházením vzniku odpadů, obecně environmentální výchovou, tříděním a recyklací vysloužilých mobilních telefonů, baterií a elektrospotřebičů.

Více o ekologických projektech s podporou Veolie zde.

Scroll to Top