Veolia podporuje školáky v ekologických projektech

blank

Školáci z osmi základních škol v Praze se sešli na slavnostní prezentaci svých projektů zaměřených na šetrnou spotřebu vody, akce byla vyvrcholením druhého ročníku projektu EKOBECEDA v praxi aneb Buďme k vodě šetrní.

Pražští školáci po dobu několika měsíců pracovali s informacemi a výukovými scénáři na téma úspory vody, účastnili se lektorského programu a navrhli úsporný projekt ve své škole, na který jednotlivé týmy získaly pět tisíc korun. Projekt probíhá s finanční podporou Magistrátu hlavního města Prahy a společnosti Pražské vodovody a kanalizace ze skupiny Veolia.

„Jak se říká, nemůžeme se naučit plavat bez vody. Stejně tak se v programu Recyklohraní aneb Ukliďme si svět snažíme, aby na teoretické znalosti navazovalo i jejich praktické využití. Proto jsme v Praze již podruhé vyhlásili program EKOABECEDA v praxi se zaměřením na konkrétní úspory ve spotřebě vody, do kterého se přihlásilo osm základních škol,“ říká ředitelka Recyklohraní Hana Ansorgová.

Žáci se například dozvěděli, co je to vodní stopa a jak ji lze snižovat. „Všechny týmy, tvořené převážně žáky 7. a 8. tříd, následně své návrhy prezentovaly na společném slavnostním setkání. Nejčastěji šlo o možnosti instalace perlátorů na vodovodní baterie na školních toaletách a v učebnách nebo o myšlenku zachytávání dešťové vody v areálu školy a jejím dalším využitím například pro zalévání na školní zahradě. Jinde se pro změnu zaměřili na kreativní osvětovou kampaň, která zahrnovala šíření myšlenky šetrného zacházení s vodou jak mezi žáky, tak i v širším okolí školy,“ upřesňuje Marcela Dvořáková, výkonná ředitelka skupiny Veolia.

Slavnostní vyhlášení proběhlo v environmentálním centru Green Table skupiny Veolia v pražském Florentinu. „Cílem projektu bylo, aby žáci nejprve získali informace a pochopili problematiku tak dobře, aby ji následně byli schopni předat dále třeba svým spolužákům, kamarádům i rodičům. V každé škole se žáci tématu chopili jiným způsobem. Někde dělali podrobné analýzy, jinde vedli rozhovory s rodiči i učiteli, nebo do svých aktivit zapojili třeba i pana školníka. Věříme, že všechny realizované projekty mohou být inspirací pro další školy, kterým nejsou životní prostředí a jeho ochrana lhostejné,“ doplňuje projektová manažerka programu Petra Bednářová.

Scroll to Top