Nadace Partnerství podpoří obnovu studánek

blank

Spolky, obce, školy, církve a další právnické osoby mohou získat od Nadace partnerství až stotisícový příspěvek na výsadbu stromů, obnovení studánky či polní cesty.

Chceme posílit odolnost krajiny a měst vůči dopadům klimatické změny, říká mluvčí nadace David Kopecký. Prostřednictvím výzvy Sázíme budoucnost lze žádat o peníze na výsadby stromů či keřů a následnou péči o ně. Nově žadatelé mohou do projektů zahrnout také další sérii adaptačních opatření ve volné krajině.

„Cílem iniciativy je posílit odolnost krajiny a měst vůči dopadům klimatické změny. Toho můžeme docílit nejen výsadbou stromů a péčí o ně, ale také dalšími adaptačními opatřeními jako třeba tvorbou travních pásů, modelováním terénu pro lepší zasakování vody nebo obnovou polních cest. Proto jsme se letos rozhodli grantovou výzvu Sázíme budoucnost rozšířit o tato opatření,“ vysvětluje vedoucí iniciativy Sázíme budoucnost Anna Poledňáková.

Díky programu Sázíme budoucnost bylo v tuzemské krajině za posledních pět let vysazeno přes 4,3 milionu stromů, do výsadby se zapojilo přes sto tisíc dobrovolníků. Nadace Partnerství je environmentálně zaměřená organizace fungující od roku 1992. Poskytuje granty a nabízí odborné a vzdělávací služby v oblasti ochrany životního prostředí lidí a péče o trvale udržitelný rozvoj.

Scroll to Top