Poziční dokument: Popis definovaných cílů 2/4

blank

Informovali jsme zde o tom, že během online konference Provoz vodovodů a kanalizací 2021, kterou pořádal SOVAK ČR, byl představen Poziční dokument vodního hospodářství ČR 2021 – 2030. Ten schválila během října představenstva SOVAK ČR a SVH. O prvních dvou cílech dokumentu jsme informovali zde.
Třetí cíl definuje materiál jako Podporu hodnoty vodohospodářských služeb k zajištění dlouhodobě udržitelného financování. Sektor musí nadále komunikovat se všemi zúčastněnými stranami – stakeholdery – aby zajistil lepší pochopení služeb, které poskytuje. To je zásadní proto, aby byl dosažen konsensus v prioritách a potřebách jednotlivých stran. I z toho důvodu je nezbytné vysvětlit veřejnosti, jaké jsou skutečné náklady pro dodávky pitné vody a odvádění čištění vody odpadní. To je předkladem pro dosažení dlouhodobě udržitelného financování oboru. Regulace ceny služby musí respektovat jak její sociální dosažitelnost, tak nezbytnost vygenerovat dostatek prostředků na údržbu, obnovu a rozvoj infrastruktury, a to bez ohledu na model provozování a vlastnictví. Cena nesmí být uměle udržována pod hodnotou skutečných nákladů. Nedílnou součástí tohoto cíle by měla být aktualizace systému financování vodního hospodářství v ČR, a to včetně harmonizace poplatků za odběr vody povrchové a vody podzemní.
Třetí cíl Pozičního dokumentu byl definován jako Posun k vodohospodářským službám, které jsou šetrné ke zdrojům a jsou klimaticky neutrální. K tomu se naše země v zásadě zavázala přijetím cílů Greeen Dealu Evropské unie. Bude nutné se zaměřit například na energetickou účinnost vodního hospodářství, výrobu obnovitelné energie, rozumné užívání chemických látek a snížení emisí skleníkových plynů.
K dalším cílům dokumentu se vrátíme v následujících dnech.

 

 

Scroll to Top