Představen Poziční dokument vodního hospodářství ČR 2021 – 2030

blank

Předseda představenstva Svazu vodního hospodářství Petr Kubala a ředitel SOVAK ČR Vilém Žák představili během online konference Provoz vodovodů a kanalizací 2021 Poziční dokument vodního hospodářství ČR 2021 – 2030.
Strategický dokument byl schválený představenstvy obou organizací na konci prvního říjnového týdne a klade si za cíl být zárukou toho, že i za 10 let bude sektor vodního hospodářství u nás plnit to, co od něj společnost očekává.
Dokument se týká vodního hospodářství jako celku a představuje jeho vize a cíle, reflektuje aktuální hydrologickou, společenskou, ekonomickou nebo politickou situaci u nás.
Jedná se o první společný dokument na úseku vodního hospodářství u nás, je apolitický a ryze odborný. Bude využíván při komunikaci a spolupráci se všemi stakeholdery. Díky tomuto materiálu je zajištěna jednotná linie pro celý obor. Základem je Evropská vodní charta schválená na úrovni kontinentu před více než 50 lety.
Dokument bude k dispozici na internetových stránkách SVH a SOVAK ČR.
Definuje osm základních cílů oboru:

  • Poskytování bezpečných a spolehlivých vodohospodářských služeb
  • Ochrana vodních zdrojů jako zranitelného strategického zdroje
  • Podpora hodnoty vodohospodářských služeb k zajištění dlouhodobě udržitelného financování
  • Posun k vodohospodářským službám, které jsou šetrné ke zdrojům a jsou klimaticky neutrální
  • Posílení ochrany vodních zdrojů a odolnosti vodohospodářských služeb z hlediska přírodních katastrof, vývoje klimatu, ekonomicky, legislativy a dalších vodních rizik
  • Podpora vody v oběhovém hospodářství
  • Motivace k inovaci a inspirování profesionálů ke splnění současných i budoucích výzev
  • Správa dlouhodobých aktiv v rychle se měnícím prostředí

O detailech a dalším využití dokumentu bude dále informovat.

Scroll to Top