Opava vybuduje kanalizaci ve dvou městských částech, v dalších třech si ještě ...

blank

Radnice v Opavě získala dotaci na vybudování kanalizace v Milostovicích a Zlatníkách. Ty leží několik kilometrů od města, ale v obou případech se jedná o samosprávné městské části Opavy. Finanční prostředky na projekt byly přiděleny Evropskou unií prostřednictvím Operačního programu Životního prostředí. O chystaných akcích informoval Opavský a hlučínský deník.

„V loňském roce jsme obdrželi od Státního fondu životního prostředí doklad, že uvedená investiční akce byla zaregistrována. Od té doby usilovně pracujeme na dodání všech podkladů pro vydání rozhodnutí, kterým bude dotace definitivně přidělena,“ sdělila vedoucí odboru rozvoje města a strategického plánování opavského magistrátu Martina Heisigová.

Podle Heisigové provází proces získání dotace řada nelehkých momentů a jedná se o časově i administrativně náročnou záležitost. Dotace by se měla pohybovat kolem 50 milionů korun. Náměstek primátora Dalibor Halátek uvedl, že město už vyhlásilo výběrové řízení na dodavatele a celková cena díla se odhaduje na 82,2 milionu korun. Podle jeho slov bude mít nová splašková kanalizace délku 4,4 kilometru a bude vybudována i nová čistírna odpadních vod. Součástí stavby budou rovněž kanalizační přípojky. Další kanalizace se bude stavět i ve Vlaštovičkách a Jarkovicích, kde by měly náklady dosáhnout 93,8 milionu korun.

Opavě chybí ještě dobudovat kanalizace v Komárově, Podvihově a Suchých Lazcích. „Na všechno máme příslušná povolení. Obrovský problémem ale je výše nákladů. To by prostě městský rozpočet finančně nezvládl. Budeme ale hledat takové řešení, abychom problém s odpadními vodami mohli vyřešit i tam,“ uzavřel Dalibor Halátek.

K nejvýznamnější akci v rámci vodohospodářské infrastruktury v Opavě došlo v posledním období v čistírně odpadních vod, která prošla rekonstrukcí za 51 milionů korun. Při příležitosti Světového dne vody se v areálu zmodernizované opavské ČOV konala tisková konference pořádaná společností SmVaK Ostrava, u které byla naše redakce přítomna a článek z ní si můžete přečíst zde.

Scroll to Top