Liberecký kraj dá na rekonstrukci úpravny pitné vody v Bílém Potoce 30 ...

blank

Projekt za 216 milionů korun připravila Frýdlantská vodárenská společnost, která na něj získala 126 milionů z EU prostřednictvím Operačního systému Životního prostředí. Zbylých šedesát milionů si musí společnost půjčit. O schválení třicetimilionového příspěvku rozhodli ve středu 29. března krajští zastupitelé.

Úpravna vody Bílý Potok patří k nejdominantnějším v systému zásobování obyvatel pitnou vodou na Frýdlantsku v severních Čechách. Je v provozu od první poloviny 70. let minulého století. Důvodem modernizace jsou rostoucí náklady a požadavky na kvalitu pitné vody. Projekt byl schválen už v minulém programovacím období.

„Hlavním důvodem, proč jsme se rozhodli projekt podpořit částkou až do 30 milionů korun, je to, že jde prakticky o nultou etapu přípravy kapacit na úpravu pitné vody pro Frýdlanstsko poté, co se dá očekávat, že s rozšířením těžby v polském hnědouhelném dolu Turów dojde k poklesu podzemní vody,“ řekl ČTK hejtman Libereckého kraje Martin Půta. Úpravna v Bílém Potoce by podle jeho slov mohla být v budoucnu zdrojem pitné vody číslo jedna pro Frýdlantsko, kde žije necelých třicet tisíc obyvatel. Nejdůležitější úpravnou je dnes ta ve Frýdlantu. Půta dále uvedl, že FVS dostane prvních patnáct milionů od kraje letos, druhých patnáct v příštím roce.

FVS vznikla před 13 lety transformací Frýdlantského vodárenského sdružení. Akcionáři společnosti je 18 měst a obcí ve Frýdlantském výběžku. Obě nejdůležitější úpravny pitné vody v oblasti poničila povodeň v roce 2010. Velká voda tehdy na vodárenské infrastruktuře napáchala škody za téměř 100 milionů korun.

Scroll to Top