Tisková konference v Opavě: SmVaK Ostrava zmodernizovaly kalové hospodářství za 51 milionů

blank

V úterý 21. března v areálu zrekonstruované čistírny odpadních vod v Opavě proběhla tisková konference ke Světovému dni vody. Té se zúčastnili obchodní ředitelka Ostravských vodáren a kanalizací Kateřina Dančová, generální ředitel Povodí Odry Jiří Pagáč a generální ředitel Severomoravských vodovodů a kanalizací Ostrava Anatol Pšenička.

Čistírna prošla od listopadu 2015 do února 2017 rekonstrukcí za 51 milionů korun. Díky rozšíření kapacity kalového hospodářství se může například dle plánu rozvíjet potravinářská výroba v oblasti. Co se týče spotřeby elektrické energie, je zdejší provoz díky produkci bioplynu a jeho využití v kogeneračních jednotkách soběstačný ze dvou třetin. „Kal bývá v čistírenském procesu v tekutém stavu odčerpáván do takzvaných vyhnívacích nádrží, kde je ohříván a vzniká bioplyn. Ten je odváděn do plynojemu a dále využíván v kogeneračních jednotkách k výrobě elektřiny a tepla. Tuto energii používáme následně v samotném procesu čištění, nebo vytápění budov v našich objektech,“ uvedl například ředitel kanalizací SmVaK Ostrava Jan Tlolka.
Opavská lokalita patří díky zmiňované investici k několika čistírnám odpadních vod v České republice, které používají metodu termofilní anaerobní stabilizace, kdy je kal ve vyhnívací nádrži zahříván na 55 stupňů Celsia a je tak lépe hygienizován. Nová technologie je v provozu několik měsíců a postupně nabíhá na plné parametry.

Investice v opavské čistírně byla rozdělena na dvě základní části. Přes čtyřicet milionů korun si vyžádala nová vyhnívací nádrž s objemem 2000 metrů krychlových, deset milionů korun stála rekonstrukce rozvodů plynu a vystrojení nádrží novými technologiemi.

Téměř sto milionů obnovy vodovodní a kanalizační sítě

Kateřina Dančová z OVAK Ostrava na tiskové konferenci připomněla primární úkoly a činnosti společnosti, mezi které patří zajištění plynulé dodávky kvalitní pitné vody, zabezpečení odkanalizování a čištění odpadních vod. Dále je to také péče a provoz svěřených vodohospodářských zařízení a zajištění jejich rozvoje v souladu s potřebami rozvoje Ostravy. Zopakovala také, které akce si OVAK připravily ke Světovému dni vody. Společnost například v pátek 24. března otevře nové vodárenské muzeum Babylon. „Připravili jsme také soutěž pro děti Hledej pramen vody a v letošním roce se nám přihlásilo více nežtisíc žáků čtvrtých a pátých tříd ze 45 základních škol.“ V souvislosti s investicemi Dančová uvedla, že do ostravské infrastruktury bylo loni alokováno městem jako jejím vlastníkem 99 milionů korun.

Nové zákony umožňují řešit protipovodňovou ochranu efektivněji

Na chystané akce v rámci Světového dne vody pozval i Jiří Pagáč z Povodí Odry. Upozornil na smutné dvacetileté výročí od katastrofální povodně z roku 1997. Podle něj nový zákon umožňuje efektivně řešit protipovodňovou ochranu. Povodí Odry má zmapováno několik rizikových oblastí, kde by mohli být potenciálně ohroženi obyvatelé. Významné zabezpečovací prvky byly instalovány zejména na Jesenicku a v Bohumíně.
„Speciálně se pak věnujeme zabezpečení jezů, protože se stává, že při vodáckých akcích na jezech dochází pravidelně k utonutí, nebo zranění. V této věci spolupracujeme zejména s hasičskými záchrannými sbory. Některé jezy si vytipováváme. Někde ochranné prvky navrhujeme. Na tento rok máme naplánované zajištění tří jezů,“ sdělil Jiří Pagáč.

To, co si z přírody bereme, ji vracíme ještě v lepším stavu, řekl Anatol Pšenička

Jako poslední dostal prostor generální ředitel SmVaK Ostrava Anatol Pšenička. SmVaK provozuje 67 čistíren odpadních vod a 1837 kilometrů kanalizace. „Je to jako vzdálenost mezi Ostravou a norským Lillehammerem, kde se v minulosti konaly zimní olympijské hry,“ připravil si zajímavé srovnání . Od roku 2000 společnost investovala 3,7 miliardy korun do obnovy kanalizační sítě a čistíren odpadních vod. „V letošním roce půjde o dalších 220 milionů korun do odpadních vod a dalších 50 milionů do plánovaných oprav,“

Pšenička připomněl, že společnost má v porovnání s celorepublikovým průměrem velmi přijatelnou cenu vodného a stočného. Zmínil dotační program obcí, který zprostředkovává ministerstvo životního prostředí a snaží se vyřešit špatně nebo nákladně odkanalizovatelné oblasti prostřednictvím domácích čistíren odpadních vod. Dotační titul, v kterém je připraveno 100 milionů korun, zatím není příliš úspěšný a SmVaK plánuje v této problematice oslovit starosty jednotlivých obcí.

Podle Pšeničky se společnost SmVaK snaží vracet ještě v lepším stavu přírodě to, co si od ní v průběhu své činnosti bere.

 

Scroll to Top