Tisková konference v Praze: Dvousložková cena vody je správným krokem k obnově ...

blank

Dvousložková cena vody za vodné a stočné zajistí spravedlivější účtování veškerých nákladů, které souvisí s výrobou, distribucí pitné vody a jejím odváděním a čištěním odpadních vod. Na tiskové konferenci v Kongresovém centru v Praze to u příležitosti Světového dne vody zdůraznil předseda představenstva Sdružení oboru vodovodů a kanalizací ČR František Barák.

Podle něj může řada odběratelů s vyšší nebo průměrnou spotřebou vody v případě aplikace dvousložkové ceny vody za vodné a stočné ušetřit. V platbách za vodné a stočné bez paušálních poplatků platí nyní i náklady, které jsou spojené s dodávkou vody pro ostatní odběratele s nízkou spotřebou, jejichž výše plateb za vodné a stočné nemůže nikdy pokrýt reálné náklady spojené s jejich odběrem. Je paradox, že nižší spotřeba vody je dnes spojena s vyššími náklady. Minimálně z důvodu nutnosti zajištění častějších proplachů sítí pro garanci zdravotní nezávadnosti dodávané pitné vody.

Velkou roli sehrává dvousložková forma plateb za vodné v případě provozu a financování obnovy velkých přivaděčů pitné vody na území ČR. Skupinové vodovody, které jsou celkově dlouhé zhruba 1 300 kilometrů, mají hodnotu asi 15 miliard korun a zásobují pitnou vodou třetinu obyvatel ČR. V některých případech pro zásobovaná města a obce slouží jen jako záložní zdroje pitné vody, protože se z různých důvodů spoléhají města a obce v průběhu roku na své zdroje.

„Pokud však tyto skupinové vodovody jsou využívány jeden či dva měsíce v roce a paušální platba je limitována maximálně na 15 % z celkových nákladů, není v žádném případě možné vygenerovat na platbách za vodné dostatečné množství prostředků na pokrytí skutečných nákladů souvisejících s jejich provozem, opravou a obnovou,“ zdůraznil František Barák.

Legislativa říká, že o zavedení dvousložkové ceny vody za vodné a stočné rozhodují města a obce, ne provozovatelé vodovodů a kanalizací. Ceny reguluje v oblasti vodního hospodářství Ministerstvo financí ČR.

V Itálii nebo Španělsku je podíl paušálních plateb za vodné a stočné zaběhnutou praxí. SOVAK ČR si stojí za tím, že je vhodné pro udržení samofinancovatelnosti vodního hospodářství diskutovat o výhodách dvousložkové ceny za vodné a stočné a otevřít otázku zvýšení stávající hranice paušálních plateb. Nejedná se o revoluci v platbách za vodné a stočné, ale o posílení zavedené dvousložkové formy plateb. Primárním cílem dvousložkové ceny vody za vodné a stočné není podle Baráka vybrat od odběratelů více prostředků, ale zejména je spravedlivě rozložit mezi jednotlivé odběratele, zajistit vyšší ekonomickou stabilitu pro vlastníky vodohospodářské infrastruktury a zabezpečit generování prostředků pro obnovu v těch lokalitách, kde se to dnes nedaří aplikovat v potřebné míře.

Jaké jsou názory čelních představitelů vodárenských společností u nás na možnost dvousložkových cen se dozvíte v anketě webu vodarenstvi.cz zde.

Foto: František Barák (zdroj: cianews)

Scroll to Top