Průtok v Šišemce dosáhl úrovně dvousetleté povodně

blank

Obce ležící podél Šišemky na Přerovsku zasáhla večer 27. června přívalová povodeň, která výrazně překročila úroveň stoleté povodně.

Řeka Šišemka se po prudkých deštích rychle naplnila vodou z okolních luk a polí. Odborníci její průtok v době kulminace spočítali na více než 30 m³/s. Podle Povodí Moravy odpovídal průtok v obci Šišma dvousetleté povodni, jednalo se o extrémní povodeň. V nedalekých Hradčanech se pak průtok v řece dvousetleté povodni přiblížil.

Povodí Moravy od 28. června odstraňuje na postižených místech Přerovska a Olomoucka povodňové škody a provádí zabezpečovací práce s pomocí těžké techniky. Vodohospodáři opravují a stabilizují koryta vodních toků nebo hráz malé vodní nádrže v Šišmě. V současnosti je hráz opravená a zabezpečená.

Dále pokračují práce na těžbě sedimentů a odstraňování splavenin v Hlinsku, Hradčanech i ve Velkém Týnci. Práce v korytech vodních toků však vodohospodářům často komplikuje vedení inženýrských sítí. Od 27. do 30. června evidovali hasiči na Olomoucku a Přerovsku zhruba tři stovky výjezdů. Na různých místech v povodí Moravy byly dosaženy 1., 2. i 3. stupně povodňové aktivity.

Scroll to Top