Diamo přestane investovat do okolí jezera Milada

blank

Státní podnik Diamo již nebude investovat do okolí jezera Milada v blízkosti Ústí nad Labem, říká mluvčí Lenka Rychtaříková.

Stát chce pozemky kolem Milady částečně bezúplatně převést na obce a zčásti je prodat. Termín majetkoprávního vypořádání je 31. prosinec 2025. Rozvoji oblasti brání neodepsané zásoby uhlí.

Jezeru schází například občerstvení nebo toalety. Stát ho zpřístupnil veřejnosti v roce 2015. V roce 2021 vyhrálo švédské studio mezinárodní architektonickou soutěž a vytvořilo základní  podklad pro další rozvoj území.

„Ten by měl být respektován v aktualizacích územních plánů okolních měst a obcí. Ve stávající situaci je úlohou státního podniku vytvářet podmínky pro vkládání investic jiných subjektů (samospráv nebo soukromých investorů) do území, sám podnik nebude investorem dalšího rozvoje území,“ říká Rychtaříková.

Investice do revitalizačních projektů skončí, říká Diamo

Diamo už podle mluvčí nemůže financovat revitalizační projekty z vlastních zdrojů. V minulosti například stát díky dohodě se zástupci Dobrovolného svazku obcí jezero Milada částečně upravil plochu pro výstup cestujících u jezera Milada.

„Vybudování autobusových zastávek na vstupu Hrbovice a vstupu Trmice je součástí již připravené projektové dokumentace záchytných parkovišť (Hrbovice, Trmice a Roudníky). V případě vstupu Trmice jsou navrženy na pozemcích ve vlastnictví města Trmice, v případě vstupu Hrbovice jsou částečně na pozemcích města Ústí nad Labem a částečně na pozemcích Diama,“ pokračuje mluvčí.

Podle ní přípravě výstavby parkovišť brání aktuální stav územního plánu Ústí nad Labem. V roce 2022 Diamo požádalo krajské město o změnu. „V roce 2024 jsme městu Ústí nad Labem nabídli rovněž převzetí realizace revitalizačních staveb, jejichž financování je zajištěno z programu řešení ekologických škod vzniklých před privatizací hnědouhelných těžebních společností v Ústeckém a Karlovarském kraji. Stanovisko města jsme zatím neobdrželi,“ říká Rychtaříková.

Město nyní řeší spoustu otázek

Vedení Ústí nad Labem v městských novinách uvedlo, že Diamo mělo zajistit vedle výstavby záchytných parkovišť také dobudování inženýrských sítí, heliportu pro záchranáře, kompletní infrastrukturu a terénní cyklostezku kolem jezera.

Primátor Petr Nedvědický (ANO) přiznává, že město zatím neví, kdo převezme plánované investiční akce, správu nad jezerem a jeho okolím, zda se podaří vyřešit otázku chráněného ložiskového území. Podle Nedvědického je v zájmu města, aby rostla atraktivita lokality a Diamo splnilo, co přislíbilo.

Atraktivní rekreační oblast

Milada leží nedaleko měst Ústí nad Labem, Teplice, Chabařovice, Trmice. Bývalá těžební oblast prošla rekultivací a návštěvníky láká především velkým jezerem, které dostalo jméno po původním hlubinném dole.

Na jaře 2001 bylo zahájeno napouštění zbytkové jámy lomu Chabařovice – budoucího jezera Milada jako rozsáhlé hydrické rekultivace zajišťované státním podnikem Palivový kombinát Ústí při revitalizaci území dotčeného těžební činností.

Napouštění bylo zahájeno bývalým požárním vodovodem z nádrže Kateřina. Hlavním zdrojem přívodu z nádrže Kateřina do jezera byl zrekonstruovaný Zalužanský potok protékající přes Zalužanskou nádrž a dále přes napouštěcí koryto k jezeru.

V srpnu 2008 došlo ke změně systému napouštění jezera, v úseku od Zalužanské nádrže bylo vybudováno nové koryto vedoucí k Protieutrofizační nádrži, z ní přetékala voda příkopem „N“ do jezera. Dalším zdrojem napouštění byl přelivový vrt na severní straně jezera. V létě 2010 bylo ukončeno napouštění Jezera Chabařovice.

Zdroj: Český rozhlas, nasregion.cz,

Scroll to Top