Povodí Moravy vypouští jezovou zdrž v Olomouci

blank

Vodohospodáři z Povodí Moravy vypouští v Olomouci jezovou zdrž, bez snížené hladiny by totiž nebylo možné provést opravu opěrných zdí řeky Bystřice.

Vypouštění začalo ráno 8. července. Do večera mát být zdrž bez vody. Práce na opěrných zdech odstartovaly před několika dny. Vypouštění probíhá v souvislosti se IV. A etapou protipovodňových opatření Olomouce.

„Cílem prací je zajištění bezpečnosti při zvýšených průtocích, stabilizace koryta toku a prodloužení životnosti opevnění, které je součástí protipovodňových opatření Olomouce. Pokud bychom práce neprovedli, mohla by voda při povodňových stavech narušit břehy tak, že dojde například k podemletí těsně sousedící dopravní infrastruktury,“ popisuje význam oprav generální ředitel Václav Gargulák.

Vodohospodáři práce realizují na přibližně 1,2 kilometru dlouhém úseku Bystřice od lávky v ulici Bystrovanská po soutok s Moravou. Významná dopravní omezení nehrozí. Práce na opravách opevnění potrvají do letošního října. Náklady jsou vyčísleny na 7,8 milionu, všechny je uhradí Povodí Moravy z vlastních prostředků.

Povodí Moravy také reaguje na neodborné spekulace o stavu původní zdi, které se objevily na sociálních sítích. Stavba podle vodohospodářů podléhá přísnému technickobezpečnostnímu dohledu, který se zaměřuje na bezpečnost a provozní spolehlivost vodních děl. Betonový monolit je dle diagnostického průzkumu i statického posudku v dobrém technickém stavu, pozorované vady jsou pouze estetické a nebrání bezpečnému užívání a provozu náplavky.

Scroll to Top