Další modernizace infrastruktury v Novém Boru

blank

Severočeská vodárenská společnost zahájila 8. července druhou etapu rekonstrukce vodovodu a kanalizace v části ulice Luční v Novém Boru. Práce budou probíhat v úseku od ulice Gen. Svobody ke křižovatce s ulicí Žižkova a vyžádají si dopravní omezení.

„V uvedeném úseku bude místní komunikace zcela uzavřená, na křižovatce ulice Žižkova bude provoz částečně omezen,“ informovala Milena Mikolášková z technické správy města. Rekonstrukce vodovodu a kanalizace navazuje na práce, které probíhaly v lokalitě U Vodárny a Luční v letech 2022 a 2023.

Práce by měly skončit do 10. září. Následně Nový Bor zahájí celoplošnou opravu asfaltového povrchu komunikace, a to včetně křižovatky v ulici Žižkova. Na financování se bude podílet Severočeská vodárenská společnost.

SVS reinvestuje zisk do majetku

Na valné hromadě na konci června byla schválena účetní závěrka a bylo rozhodnuto o tom, že loňský zisk 562 milionů korun bude reinvestován do majetku společnosti. Loni realizovala 184 staveb a dalších 80 ostatních a drobných rekonstrukcí za 1,9 miliardy. Mezi nejvýznamnější akce patřila rekonstrukce úpravny vody ve Velkých Žernosekách a čistíren odpadních vod v Bohušovicích nad Ohří a v Liberci.

Investice do vodárenství v regionu letos překročí dvě miliardy. Mezi největší zahajované akce patří rekonstrukce úpravny vody Hradiště na Chomutovsku, která bude stát více než 500 milionů korun, nebo přivaděč Hrádek nad Nisou za 400 milionů korun. Ten je součástí projektu řešícího zásobování oblasti postižené činností polského dolu Turów.

Scroll to Top