Kvalita vody v Plumlově opět zhoršena

blank

Z posledních rozborů vody na Plumlovské přehrady vyplynulo, že kvalita se opět zhoršila, hygienici nedoporučují koupání ani v přerovské Laguně.

„Rozbor vody z nádrže Plumlov prokázal zhoršenou jakost vody, což znamená mírně zvýšenou pravděpodobnost vzniku zdravotních problémů při rekreaci, u některých vnímavých jedinců by se již mohly vyskytnout zdravotní obtíže, po koupání se doporučuje osprchovat. Laboratorním rozborem byl prokázán zvýšený nález intestinálních enterokoků, sinic a chlorofylu,“ uvedla mluvčí olomoucké krajské hygienické stanice Markéta Koutná.

Loni se čistá voda udržela do poloviny července, pak se začala výrazně zhoršovat. V polovině srpna 2023 hygienici vyhlásili zákaz koupání, který platil až do konce sezony. Ve vodě opět zjistili nadlimitní množství sinic, vodního květu, chlorofylu i odolných bakterií pocházejících z trávicího traktu lidí a zvířat.

Čistota vody v přehradě je dlouhodobým tématem. Naposled ji zástupci Olomouckého kraje, Povodí Moravy, vodoprávních úřadů a obcí z okolí Plumlova řešili na konci dubna. „Kraj společně s obcemi každoročně přispívá na odstranění fosforu na přítocích, aby tak co nejvíc prodloužili koupací sezónu. Bohužel s postupující klimatickou změnou už tohle nestačí. Ve spolupráci s Povodím Moravy a obcemi proto chceme využít další opatření, která kvalitu vody v nádrží zlepší, a to dlouhodobě,“ uvedl dříve krajský radní Martin Šmída.

Nabízí se lepší práce čistíren odpadních vod, které provozuje pět z devíti okolních obcí. Snižování koncentrace fosforu zajišťuje Povodí Moravy. „Máme vzorové příklady z povodí Brněnské přehrady, kde byl rovněž dlouho neutěšený stav a s pomocí všech zainteresovaných se podařilo situaci výrazně zlepšit. I v případě Plumlovské přehrady máme několik možností, jak zajistit lepší kvalitu vody,“ dodal ředitel pro správu Povodí Moravy Antonín Tůma.

Vodohospodáři přislíbili pomoc obcím v otázkách výběru vhodné technologie, typu čistírny odpadních vod a nastavení limitů na odtoku. Kromě Olomouckého kraje se na podpoře opatření významně podílí Prostějov, Plumlov, Mostkovice nebo Lipová.

Nepříznivá situace pro plavce panuje také v přerovské Laguně, kde hygienici na základě několik dní starých výsledků měření nedoporučují koupání. „Voda je průhledná pouze do hloubky 40 centimetrů, ve vodě se významně přemnožily vodní zelené a hnědé řasy a sinice. Vzorky byly na objednávku Technických služeb města Přerova odebrány 18. června. Kontrolní odběry se zopakují znovu koncem července a koncem srpna,“ vysvětlila Martina Haluzíková z přerovských technických služeb.

Scroll to Top