Seminář SOVAK ČR k (ne)rozdělování zisku ve vodárenských společnostech

blank

SOVAK ČR ve spolupráci s act Řanda Havel Legal advokátní kancelář s.r.o. (přidružený člen) připravil v termínu 20. 6. webinář pro řádné členy. Vodárenské společnosti a akcionáři z řad obcí preferují udržení zisku ve společnosti za účelem financování oprav a investic. Naproti tomu se některé skupiny akcionářů z rozličných důvodů snaží tento přístup napadat a soudní cestou se domáhají rozdělování zisku akcionářům v podobě dividend. Webinář se zaměří na nové trendy v judikatuře českých soudů, které se zastávají vodárenských společností ve sporech s menšinovými akcionáři o rozdělování zisku. Ve webináři zazní také doporučení, jak přistupovat k formulaci důvodů pro nevyplacení dividend a jak se bránit proti snahám akcionářů o výplatu dividend.

Přednášet bude Mgr. Michal Pálinkás, partner advokátní kanceláře act Řanda Havel Legal pro oblast práva obchodních společností.

Přihlášku naleznete zde a lze ji zaslat nejpozději do 17. 6. 2024 na e-mail doudova@sovak.cz.

Scroll to Top