Obnova vodní nádrže Gramanec na Uherskohradišťsku

blank

Povodí Moravy dokončilo rozsáhlou opravu vodní nádrže Gramanec na Uherskohradišťsku, díky které má vodní dílo obnoveny všechny funkce včetně biologické a estetické.

Obnova nádrže u Ostrožské Nové Vsi podle vodohospodářů spočívala zejména v opravě hráze, odtěžení sedimentů a opravě výpustného zařízení. Podnik ze dna nádrže odtěžil více než 10 000 kubíků sedimentů. „Našim cílem bylo zejména vrátit nádrži v plné míře funkci zadržování vody v krajině, což je podstatné zejména v období sucha. Nádrž však bude schopná převést i povodňové průtoky, a to až na úroveň stoleté vody. Obnovou jsme dosáhli i zlepšení dalších funkcí, jako posílení ekologické stability, biodiverzity a prodloužení životnosti nádrže na další desítky let,“ říká generální ředitel Povodí Moravy Václav Gargulák.

Obnova nádrže, která vznikla v 60. letech 20. století, má rozlohu 4,1 ha a zásobní objem 56 000 kubíků vody, začala v dubnu 2023 a trvala 13 měsíců. Celkem si vyžádala více než 16 milionů korun. Nyní probíhá napouštění. Modernizace malých vodních nádrží je pro vodohospodáře důležitá. V posledních dvou letech obnovili například vodní nádrže Santon na Brněnsku, Ordějov na Uherskohradišťsku, Předního rybníku u Hustopečí či Třebařov na Šumpersku.

Scroll to Top