Veolia urychluje ekologickou transformaci

blank

Nový strategický program skupiny s názvem GreenUp na roky 2024–2027 si klade za cíl urychlit ekologickou transformaci a investovat do inovací zajišťujících udržitelnou budoucnost. Významnou součástí je energetická soběstačnost.

Klíčovými oblastmi ekologické transformace jsou dekarbonizace, vodárenské a čistírenské technologie a zpracování odpadů. V České republice se Veolia zavázala k odchodu od uhlí do roku 2030. Celkové investice na dekarbonizaci vyjdou až na 20 miliard korun. Dalším významným krokem je úspora energií.

Nedílnou součástí ekologické transformace je energetická soběstačnost vodáren. Například v pražské Ústřední čistírně odpadních vod funguje od roku 2023 biometanová stanice, která ročně vyrobí 17 milionů kubíků bioplynu. Veolia dále instaluje fotovoltaické elektrárny na střechy vodárenských objektů. Jen letos jich v Praze nainstaluje 16 s celkovým výkonem až 2200 kWp. Do roku 2030 pak počítá s instalací celkem 74 zařízení, díky kterým by úspora za elektřinu mohla vzrůst na 100 milionů korun. „To představuje třetinu ročních nákladů na elektrickou energii. To se už samozřejmě promítne do vodného a stočného,“ řekl Petr Mrkos, ředitel Pražských vodovodů a kanalizací.

Hlavní město Praha také přijalo v roce 2019 přelomové usnesení, ve kterém se město dobrovolně zavázalo začít aktivně sledovat a postupně snižovat své přímé i nepřímé emise oxidu uhličitého (CO2). Podle radního Prahy pro technickou infrastrukturu Michala Hrozy je vize pro budoucí rozvoj Prahy v oblasti infrastruktury velmi ambiciózní a projekty související s vodovody a kanalizací jsou jejím základním kamenem.

„Chceme se zaměřit na projekty, které nejenže zlepší kvalitu života našich občanů, ale také posunou Prahu na špici moderních a udržitelných metropolí. Spolupráce s PVK umožňuje implementovat taková inovativní řešení, která zvyšují efektivitu a spolehlivost pražské vodohospodářské infrastruktury. Například využití inteligentních systémů pro monitorování a řízení vodovodní sítě pomáhá rychleji identifikovat a řešit problémy, což minimalizuje výpadky v zásobování pitnou vodou a její ztráty. Jsem velmi rád, že se podařilo efektivně sladit strategii Veolia, která pracuje na snížení své environmentální zátěže, s klimatickými cíli hlavního města Praha,“ uvedl Hroza.

Velkým tématem pro skupiny jsou také odpady a recyklace. Velkou roli ve Veolii hraje její společnost Recovera, která ročně zrecykluje tisíce tun odpadního plastu. Z regranulátu se vyrábí fólie, ochranné lišty, potrubí či plastové pytle na odpad, které najdou využití na akci Ukliďme Česko.

Scroll to Top