Čistší voda na Lipně v ohrožení

blank

CNN Prima NEWS upozorňuje na situaci lipenské přehrady, kde v Přední Výtoni kapacitně nestačí stávající čistírna odpadních vod, nicméně nové brání ekologičtí aktivisté. Znečištěná voda z Přední Výtoně se tak dostává do přehrady.

„Ještě k tomu tady máme na dvou místech havarijní kanalizaci, která, když je průtrž mračen, tak nám nabírá balastní vody a nahrne se do té čistírny tolik vody, že když je kapacitně na hranici, tak dojde bohužel k vypláchnutí nevyčištěných odpadních vod,“ říká pro CNN Prima NEWS starosta Přední Výtoně Pavel Gabriš (SNK DYCKY VÝTOŇ). Čistírna zde slouží více než 30 let.

Ačkoliv s novou čistírnou počítá změna územního plánu, tak se změnou nesouhlasí místní aktivisté. „Nový plán to je skutečně na desítky let, to je nějaká strategická koncepce obce, a ta musí být udělaná skutečně dobře a zajišťovat udržitelný rozvoj,“ říká pro CNN Prima NEWS Pavla Setničková ze spolku Lipensko pro život. V případě, že se změna územního plánu odsouhlasí, vybuduje se zde nová čistírna do dvou let.

Podobný problém řeší v nedalekém Lipně nad Vltavou, kde se dlouhodobě snaží, aby do přehrady netekly žádné znečištěné vody. I tady naráží na odpor aktivistů. „Naše připomínka se týkala pouze požadavku na celkovou koncepci odkanalizování Lipenského regionu, která bude k dispozici ale až po dokončení studie příčin znečištění Lipna,“ říká Setničková. Ve hře je možnost, že by mohl stavbu nové čistírny částečně dotovat Jihočeský kraj.

Scroll to Top