Intenzifikace čistírny v Toužimi

blank

Mechanicko-biologická čistírna odpadních vod v Toužimi na Karlovarsku je v provozu od konce 60. let 20. století, kdy zároveň došlo k modernizaci městského kanalizačního systému. Vodohospodářské sdružení obcí západních Čech nyní připravilo projekt za 15 milionů korun, který zahrnuje intenzifikaci čistírny a automatizaci provozu. Provozovatelem jsou Vodárny a kanalizace Karlovy Vary.

Čištění odpadních vod probíhá ve dvou stupních. Nejprve se z vody mechanicky odstraní hrubé nečistoty pomocí česlí. Písek a štěrk se zachytí v lapáku písku. V druhém, biologickém stupni, se za pomocí směsi mikroorganismů odstraňuje rozpuštěné znečištění, především uhlíkatého a dusíkatého charakteru.

Během projektu zde postaví dvě nové nádrže o průměru 15 metrů a hloubce 2,3 metru. Jednotlivé fáze biologického čištění budou moci probíhat odděleně jak v oběhovém příkopu, tak v nové nádrži. Druhá nádrž se využije jako dosazovací. Výrazně se zvýší účinnost biologického čištění i kapacita čistírny. Projekt řeší také další stavební opravy objektů v areálu čistírny.

V roce 2024 plánuje Vodohospodářské sdružení obcí západních Čech, spolu se svým provozovatelem, společností Vodárny a kanalizace Karlovy Vary, investovat do rozvoje a obnovy veřejných vodovodů a kanalizací téměř 300 milionů korun. V současné době je připraveno pro realizaci 60 projektů, které se vedle rozvoje a rekonstrukcí vodovodů a kanalizací zabývají rovněž intenzifikací čistíren odpadních vod, čerpacích stanic a úpraven vody. Realizace řady z nich bude záviset na tom, zda se podaří získat dotační podporu.

Scroll to Top