Nové schodiště u řeky Ohře v Kadani

blank

Povodí Ohře zkolaudovalo nové schodiště za tři miliony korun, po němž se pěší bezpečně dostanou od Františkánského kláštera na cestu po koruně hráze vodního díla Kadaň.

Nové schodiště nahradilo stávající, které se už nacházelo v nevyhovujícím technickém stavu. Ocelová konstrukce nového schodiště o celkové hmotnosti přibližně 3,5 tun a výšce 8 metrů kopíruje strmé stoupání skalního masivu. Vodohospodáři vzali na vědomí podněty veřejnosti a města a zároveň udělali i tzv. psí chodníček. Schodiště zatím není otevřeno pro veřejnost. O datu bude podnik v nejbližší době informovat.

Hlavním účelem kadaňské nádrže je zajištění minimálního průtoku pod nádrží, a tím zabezpečení odběru vody v profilu jezu Želina ČS pro TE Tušimice II, zajištění odběru vody ČS Mikulovice pro TE Prunéřov I a II, zajištění odběru vody ČS Rašovice pro Průmyslový přivaděč vody, resp. Podkrušnohorský přivaděč. Vedlejším účelem je energetické využití odtoku MVE Kadaň, turistika a provozování vodních sportů.

Pozdně středověký poutní Františkánský klášter, od kterého schodiště vede, byl více než půl tisíciletí centrem pozornosti panovníků i diplomatů, duchovenstva i světských poutníků, umělců i mecenášů, šlechticů i prostého lidu. Jeden z jeho prvních donátorů, Jan Hasištejnský z Lobkowicz, pojal stavbu jako odraz svých dojmů ze svatých míst v Jeruzalémě. Za vidění stojí například unikátními nástěnné malby a sklípková klenba.

Scroll to Top