Středočeský kraj dá na rozvoj infrastruktury 141 milionů

blank

Kraj pošle v roce 2024 obcím na stavbu vodovodů, kanalizací, čistíren odpadních vod a obdobných projektů 141 milionů korun, loni to bylo o deset milionů méně. Prostředky ještě musí schválit zastupitelé. ČTK informoval Josef Holek z krajského úřadu.

Dotace jsou rozdělené do dvou oblastí, Životní prostředí a Drobné vodohospodářské projekty. „Vodohospodářské stavby jsou velmi nákladné a pro obce a jejich obyvatele přitom naprosto zásadní,“ říká krajská radní pro oblast životního prostředí Jana Skopalíková (Piráti). V první oblasti obce podaly 35 žádostí především na nové vodovody, kanalizace, zvýšení kapacity čistíren odpadních vod a podobně. Jejich celková hodnota je téměř 70 milionů korun. V druhé oblasti jde o 44 žádostí o více než 71 milionů korun. Jde o prodloužení vodovodních přípojek nebo výstavbu nových, opravy čistíren odpadních vod nebo vodáren.

Kraj také plánuje podpořit zkapacitnění přiváděcího řadu z prameniště Milovice do vodojemu U Lišek, který je první etapou projektu „Propojení vodárenských systémů Nymburka a Mladé Boleslavi“. Vodárny v Nymburku požádaly Středočeský kraj o individuální účelovou dotaci ve výši 6,5 milionu korun. Radní již žádost podpořili, konečné slovo musí mít zastupitelstvo. Projekt „Propojení vodárenských systémů Nymburka a Mladé Boleslavi“ byl kvůli rozsáhlosti a finanční náročnosti rozdělen na tři etapy.

Scroll to Top