149 milionů eur do vodohospodářských projektů v Rakousku

blank

Rakousko věnuje ochraně životního prostředí velkou pozornost, udržitelnost a zdravé životní prostředí jsou totiž pro zemi klíčovým stavebním kamenem pro úspěšný a hospodářsky významný turistický sektor a cestovní ruch.

Rakušané například trvale zlepšují kvalitu vodních toků. Úkoly a cíle vodní politiky pokrývají tři hlavní oblasti: ochranu povrchových a podzemních vod, regulaci využívání vody a ochranu před povodněmi. Před několika týdny byly ministerstvem zemědělství schváleny dotace ve výši 149 mil. eur, z čehož je 74 mil. eur určeno na infrastrukturu pitné a odpadové vody s důrazem na adaptace v důsledku sucha, 41. mil. eur na ochranu před povodněmi a 34 mil. eur na ekologizaci řek. Část projektů spolufinancují spolkové země a obce. I s ohledem na vysokou úroveň rakouského know-how mají na trhu v oblasti ekologických technologií šanci uspět i firmy ze zahraničí.

Scroll to Top