Oprava koryta Bystřice za 50 milionů

blank

Povodí Ohře informuje o další investiční akci, která spočívá v rekonstrukci 720 metrů dlouhého úseku toku Bystřice u severočeského Dubí.

Aktuálně zde probíhá pokládka dna, dozdívání levobřežní zdi koryta, betonáž příčných prahů a finální terénní úpravy, uvádí podnik. Během stavebních prací dojde k rekonstrukci opevnění koryta toku, bourání stávajících narušených konstrukcí a výstavbě nových zdí a kamenných rovnanin. Povodí Ohře odhaduje stáří opevnění, na kterém se už podepisuje zub času, až na 100 let.

Vodohospodáři využívají vyčištěné kameny z vybouraného původního opevnění při vyzdívání nového koryta. Recyklovaný stavební materiál představuje finanční úspory. Modernizace koryta za 50 milionů, která začala před dvěma lety, skončí na konci června. Bystřice jako přítok Ohře pramení v rašeliništích západně od Božídarského Špičáku v nadmořské výšce 1 029 metrů. Zpočátku teče na jihozápad. U Abertam se její tok postupně obrací k jihu až jihovýchodu. Od Hroznětína až ke svému ústí teče již převážně východním směrem.

Opravy na Mostecku i Chebsku

Rozsálá modernizace pod taktovkou Povodí Ohře probíhá také v Národní přírodní rezervaci Jezerka na Mostecku na vodním díle Jezeří. Nyní probíhá výstavba nové konstrukce návodního líce, monolitický tubus odběrné věže je vybetonován a zbývá na něj vrátit historizující kamennou věžičku a vybavit ho vnitřním vystrojením. Stavební práce mají skončit v polovině roku 2025.

Kompletní opravou prochází také klapkový uzávěr z vodního díla Skalka u Chebu, kde podnik začátkem května demontoval pomoci jeřábu sedmnáctitunovou jezovou klapku. Po 24 letech jejího fungování nyní prochází celkovou rekonstrukcí. Osazení klapkového uzávěru zpět na bezpečnostní přeliv předpokládá koncem srpna.

Scroll to Top