JVS se ziskem 12,4 milionu

blank

Jihočeský vodárenský svaz (JVS) na valné hromadě bilancoval rok 2023, během kterého zaznamenal zisk 12,383 milionu korun a podařil se mu stabilizovat dlouhodobý trend klesajícího objemu výroby a dodávky vody.

Hodnoty klesajícího objemu výroby a dodávky vody se blíží technologickým a provozním minimům rozsáhlé vodárenské soustavy, upozorňuje JVS s tím, že příjmy za prodej vody tvoří klíčový zdroj financování investic a provozu.

„Zásadní změnu mohou přinést až další jednání o nových dohodách s vlastníky spolupracujících vodovodů, kterými jsou zejména největší města využívající své zdroje. Pro ně bývá voda JVS zpravidla „pojistkou“ pro případ akutního nedostatku té vlastní,“ vysvětluje Antonín Princ, předseda představenstva JVS. Podle něj se daří dojednat nové odběrové parametry.

JVS ukončil rok 2023 se ziskem 12,383 milionu Kč, který odpovídá jeho potřebám. „Přiměřený zisk je vedle odpisů a dotací důležitým zdrojem, nezbytným k průběžné obnově našeho majetku,“ říká Princ. Svaz do obnovy a modernizace vodárenské soustavy investoval 182,7 milionu korun a do oprav dalších 53,3 milionu. Využil také dotace ministerstva zemědělství a Jihočeského kraje.

JVS od roku 1993 investoval do vodohospodářského majetku 3,8 miliardy. „Posilování odolnosti vodárenské soustavy a její připravenosti na nečekané či krizové události je absolutní prioritou, životně důležitou pro obyvatelstvo, průmysl a služby včetně zdravotnictví,“ zdůrazňuje Princ.

Scroll to Top