Povodí Odry očekává zklidnění hydrologické situace

blank

Za posledních 24 hodin spadly v oblasti úzkého pásu návětrných svahů Beskyd srážkové úhrny od 90 do 150 milimetrů, informuje Povodí Odry a očekává zklidnění situace. Nádrže fungují bez komplikací.

Na Olši v Českém Těšíně – Balinách došlo dopoledne k dosažení druhé stupně povodňové aktivity a na dalších deseti profilech vodohospodáři evidovali první stupeň povodňové aktivity. Podle podniku intenzivní srážky zasáhly úzký pás návětrných svahů Beskyd. V profilech nad vodními toky jsou nicméně odtoky transformovány a plní se uvolněné zásobní, případně retenční prostory. Všechny nádrže v oblasti působnosti Povodí Odry zajišťují bezproblémový provoz.

V odpoledních hodinách Povodí Odry monitoruje první stupeň povodňové aktivity na Lubině ve Vlčovicích a Petřvaldě, na Morávce ve Vyšních Lhotách, Na Stonávce v Hradišti a na Olši v Českém Těšíně – Baliny, v Dětmarovicích a ve Věřňovicích. Ve všech uvedených profilech má hladina klesající trend. Situace by se měla dále zlepšovat.

Scroll to Top