Severočeská voda uspěla v protikorupčním auditu

blank

Ve společnostech skupiny Severočeská voda proběhl na začátku května dvoudenní dozorový audit, který podle skupiny potvrdil propracovanost, zlepšování protikorupčního systému řízení a správné nastavení procesů.

Severočeské vody jsou držiteli certifikace Protikorupčního systému řízení od roku 2022, v příštím roce bude završen čtyřletý cyklus fungování systému, a ten bude recertifikován. „Společnosti skupiny Severočeská voda se trvale snaží vytvářet prostředí, ve kterém jsou odmítány všechny formy korupčního jednání, jsou dodržovány etické zásady a je zdůrazňována ochrana majetku skupiny. Program je závazný pro všechny řídicí úrovně společností od vrcholového vedení napříč zaměstnaneckou strukturou, jakož i pro každého, kdo zastupuje společnosti skupiny nebo je s nimi v obchodním vztahu,“ říká předseda představenstva mateřské Severočeské vodárenské společnosti Tomáš Indra.

V Ústeckém a ve významné části Libereckého kraje se nejen o zásobování pitnou vodou, ale také o likvidaci odpadních vod stará právě Severočeská voda. Ta jako celek tvoří vzájemně provázané, od sebe neoddělitelné společnosti. Mateřská Severočeská vodárenská společnost je vlastníkem vodohospodářské infrastruktury, společnost Severočeské vodovody a kanalizace je provozovatelem vodohospodářské infrastruktury a Severočeská servisní zajišťuje servis vodohospodářského zařízení.

Foto: Úpravna vody Holedeč

Scroll to Top