Povodí Ohře dočasně přerušilo práce na jezu Doksany

blank

Kvůli srážkám a vydaným výstrahám podnik na konci května demontoval provizorní hrazení levého jezového pole na jezu Doksany na Litoměřicku a pokračovat bude, jakmile to umožní průtokové poměry.

Vodohospodáři prodloužili termín dokončení prací v Doksanech do konce července. Podnik na jezové klapce doposud provedl základní udržovací práce a nezjistil žádné závady, které by představovaly riziko. Vyhrazení jezového pole jsme provedli při běžném provozu vodního díla a při zachování stanovené provozní hladiny, říká Petr Pětík, vedoucí provozního úseku Mělník. Jez je podle něj opět plně funkční a schopný zajistit případné povodňové manipulace.

Předmětem prací je například oprava nátěru jezové klapky, včetně hydromotorů a rozvodů hydrauliky, vyčištění šachet hydromotorů nebo modernizace, popřípadě výměna poškozených těsnících prvků. Údržba probíhá každoročně. Jeden rok na levé jezové klapce, další rok na pravé.

Scroll to Top