Nový vodní biotop v Ostravě-Hrabůvce

blank

Parková plocha u polikliniky v Ostravě-Hrabůvce se proměnila na klidovou zónu, které dominuje unikátní vodní biotop s lehacími platy ze dřeva. 

„Významně zastavěný městský prostor byl obohacen atraktivním vodním prvkem v podobě biotopu, který v zástavbě zlepší mikroklima. Projekt ctí šetrné nakládání s vodou, biotop je dotován vodami, které jsou sbírány z průsačných zpevněných povrhů parkové plochy v rámci šetrného nakládání s vodou. Čištění biotopu zajistí pobřežní vegetační pásmo rostlin a cirkulace vody. Jedná se o další městský projekt v souladu se zásadami metodiky modrozelené infrastruktury,“ říká náměstkyně primátora Hana Tichánková.

1 300 vodních a vlhkomilných rostlin

Vodní prvek doplňuje dřevěné molo s lehací platy, nábřeží biotopu a pěší komunikace s propustným probarveným betonem. Město nechalo vysadit tisíce rostlin, včetně 1 300 vodních a vlhkomilných rostlin. Prostor je dovybaven městským mobiliářem, lavičkami i odpadkovými koši. Zhotovitelem projektu za 27 milionů korun byla městská společnost Ostravské městské lesy a zeleň. Na stavbě se finančně podílely Norské fondy více než 14 miliony.

Investice do vodních prvků

Ostrava investuje do vodních prvků, které přispívají k adaptaci městského prostředí na klimatické změny. „V závěru loňského roku byl veřejnosti zpřístupněn velmi zdařilý projekt Cesta vody v Bělském lese, který se stal lidmi záhy velmi vyhledávaný. Ostrava realizuje či podporuje celou řadu tzv. zelených projektů. Území města je členěno na parčíky a parky i stromořadími. V letošním roce byl dokončen rovněž Tylův sad ve Slezské Ostravě a před dokončením je také park v Ostravě-Zábřehu. Snažíme se omezovat betonové, asfaltové i nezasákavé plochy. Kolem chodníků a komunikací jsou vysazovány trvalkové zákony či květnaté louky,“ doplňuje náměstek primátora Aleš Boháč.

Část paneláků bez sklepů

Hrabůvka je s Bělským Lesem, Dubinou, Výškovicemi a Zábřehem částí nejlidnatějšího ostravského Jihu. Na území Hrabůvky žije zhruba 25 tisíc obyvatel. Její historie není spojena s uhlím, které je pro Ostravsko typické, ale s rybami, na které odkazuje její erb. Dobové písemnosti zde totiž zmiňují až sedmnáct rybníků. Zřejmě kvůli podmáčené půdě jsou zde některé panelové domy bez sklepů.

Scroll to Top