Nový Bor reaguje na nespokojenost s pitnou vodou

blank

Nový Bor vnímá kritiku části obyvatel na kvalitu pitné vody, nicméně zdůrazňuje, že jako město má v této věci velmi omezené možnosti. Obyvatelé v posledních dnech dali znovu najevo nespokojenost s kvalitou dodávané pitné vody, která se zhoršila vlivem havárie.

Město proto vydalo prohlášení a připomnělo, že není vlastníkem ani provozovatelem sítě, a odpovědnost za situaci nenese. Stejně tak Nový Bor nemůže dle prohlášení, které publikoval na internetových stránkách, zajistit cisterny s pitnou vodou ani jakékoliv kompenzace. Cisterny zajistily vodárny. Město obyvatele odkazuje na Severočeské vodovody a kanalizace, které jsou provozovatelem infrastruktury v lokalitě.

Nový Bor vodařům aktivně pomáhá s informováním obyvatel. Zároveň doporučuje, aby se lidé v případě nespokojenosti s kvalitou dodávané vody obraceli přímo na vodárny. Nový Bor leží na severu Českolipska na rozhraní CHKO Lužické hory a CHKO České středohoří. Proslavil se zejména sklářským průmyslem. Žije zde 11 tisíc obyvatel. Severočeské vodovody a kanalizace v regionu zásobují pitnou vodou 1,1 milionu obyvatel a délkou provozovaných sítí jsou největší společností v zemi.

Scroll to Top