Dokončují studii k propojování vodárenských soustav

blank

Jihomoravský kraj v současnosti dokončuje studii proveditelnosti k propojení vodárenských soustav Jihomoravského kraje a Kraje Vysočina. Díky navrženým řešením by měly být výhledově zajištěny dodávky vody také v období klimatické změny.

V roce 2021 oba kraje podepsaly memorandum k záměru propojení vodárenských soustav. Na konci letošního června budou mít hotovou závěrečnou studii. Ta podle informací Jihomoravského kraje předkládá konkrétní návrhy možností technického propojování vodárenských soustav s výhledem na 50 let.

Jak uvádí kraj, cílem je efektivně předejít scénářům, ve kterých dojde k poklesu některého ze zdrojů pitné vody v důsledky klimatické změny, a vyřešit situaci, kdy bude kvůli poškození zdroje nebo vodárenského zařízení potřeba zásobovat postiženou oblast z jiného místa.

Mezi navržená opatření patří například intenzifikace Úpravny vody Švařec, která leží na území Kraje Vysočina, slouží ale převážně pro Jihomoravský kraj, nebo vytvoření „jižního obchvatu“ Brna a propojení jižní větve Vírského oblastního vodovodu s východní částí brněnské vodovodní sítě. Celkové náklady pro Jihomoravský kraj by měly činit necelých 11 miliard, pro Vysočinu dosahují 6 miliard.

„Součástí studie je posouzení možností financování prostřednictvím národních nebo nadnárodních dotačních programů, což je v tuto chvíli náš další hlavní úkol – zjistit, zda bychom na potřebné dotační tituly dosáhli a v jaké výši. U řešení následků sucha má projekt prioritu, a přestože je celková částka vysoká, jde o investici rozloženou na spoustu let – a užitek přinese na dobu ještě delší,“ dodává jihomoravský radní pro oblast investic a infrastruktury Vladimír Šmerda.

Scroll to Top