Vyhodnocení XIX. ročníku soutěže VODA ŠTĚTCEM A BÁSNÍ

blank

Další ročník soutěže Voda štětcem a básní je uzavřen a vyhodnocen. Vodarenstvi.cz v plném znění publikuje text Povodí Moravy.

Letošní téma „Odkud voda pramení“ opět oslovilo spoustu škol. Některé školy se přihlásily letos poprvé, ale jinak máme spoustu stálic = věrných škol, které se hlásí do soutěže pravidelně. Jako každý rok, tak i letos, se nám do soutěžte přihlásily i školy mimo region. Některé jejich obrázky byly velmi zdařilé. Soutěž je však určena žákům škol na území krajů spadajících do správy státního podniku Povodí Moravy, takže díla nebyla dána do užšího výběru. Některým z nich však zašleme pamětní listy a drobné dárky.

Ale nyní k hodnocení již XIX. ročníku soutěže. Přihlášených škol je v posledních letech přibližně stejně. Letos se soutěže zúčastnilo 98 škol (vloni 103). Obdrželi jsme celkem 937 děl (vloni 900). Samozřejmě opět převažovala díla výtvarná. Obrázků nám letos přišlo 772, prostorové tvorby 59 a keramiky 18 kousků. Do literární části soutěže bylo přihlášeno celkem 88 prací, převažovala poezie.

Hodnocení došlých prací proběhlo dle pravidel soutěže – samostatně jsme hodnotili základní a mateřské školy, základní umělecké školy a speciální školy. Porota z došlých prací vybrala celkem 108 děl, kterým udělila cenu. Výsledky soutěže naleznete v tabulkách, rozdělených dle kategorií. Bylo uděleno 57 cen v kategorii výtvarné, 20 cen v prostorové tvorbě, 3 ceny za keramická díla a 28 cen v kategorii literární.

Všichni vítězové obdrží diplom a věcnou cenu. Poděkování patří nejen vítězům, ale všem zúčastněným. Proto alespoň drobné dárky pošleme všem školám, které se do soutěže zapojily. Vážíme si, že se naší soutěže účastníte a chceme Vám za to poděkovat.

Závěrem bych chtěla upozornit na dodržování podmínek soutěže. Většina škol pravidla dodržuje, za což jsme vděční. Některé školy však svá díla nepopisují dostatečně. Mnohdy chybí názvy děl. Ztěžuje nám to zpracování došlých prací, musíme komunikovat se školou a doplňovat údaje atd. Proto moc prosíme o kontrolu údajů, které k dílům píšete.

Na druhou stranu musíme moc pochválit Základní školu Ohrada Vsetín, ze které jsme obdrželi díla opravdu vzorně připravená. Tabulky k obrázkům byly nejen čitelně vyplněné, ale k dílům byl ještě i přiložen seznam prací, seřazený dle kategorií. Dle tohoto seznamu byly i přesně seřazeny obrázky. Prostě paráda! To je pak nádherná spolupráce!

Dále musíme upozornit na skutečnost, že zaslaná díla se stávají majetkem organizátora soutěže a účastníci nemají nárok na jejich vrácení. Samozřejmě je možné, po dohodě s organizátory soutěže, si díla vyzvednout. Ovšem vždy až po vyhodnocení soutěže.

Od mnoha škol máme zpětnou vazbu s poděkováním. Velmi si vážíme toho, že máte z naší soutěže radost a že děti motivujete k lásce k vodě. Už nyní se těšíme na další ročník soutěže, který vyhlásíme opět na podzim. Jaké bude téma, to ještě neprozradíme.

ODKUD VODA PRAMENÍ – přehled cen zde.

Zdroj: pmo.cz

Scroll to Top