VAK Hradec Králové: 24 milionů ze zisku do dalšího roku

blank

Vodovody a kanalizace Hradec Králové (VAK) v roce zvýšily investice na 420 milionů, šlo o nejvyšší částku za posledních 13 let. Ačkoliv kvůli zvýšení odvodu odložené daně z příjmů ze 17 na 43 milionů korun vodárnám klesl zisk z 83 milionů na 34 milionů, společnost necelých 24 milionů ze zisku převede do dalšího období. Informuje o tom ve výroční zprávě. 

Zisk po zdanění činil 34 milionů korun, na výplatu tantiém společnost alokovala 1,6 milionu, na výplatu dividendy 6,3 milionu, do sociálního fondu 6,3 milionu a na převod do dalšího období 24 milionů. Mezi nejdůležitějšími cíli v uplynulém hospodářském období společnosti byly příprava modernizace Vodárenské soustavy východní Čechy se zajištěním dostatečného objemu pitné vody a dopravních kapacit do všech částí zásobované oblasti, realizace plánu obnovy vodovodů a kanalizací a plnění hospodářského plánu.

Efektivní spolupráce s Veolií 

VAK jsou majitelem vodárenských a kanalizačních sítí a zabývají se hlavně investicemi, zaměstnávají asi 20 lidí. Vlastní provoz mají vodárny pronajatý společnost Královéhradecká provozní (KHP) ze skupiny Veolia. Nájemné od KHP, které loni činilo 296 milionů korun, je hlavním příjmem společnosti.

Miliardy do obnovy majetku 

VAK vydaly v roce 2023 na investiční výstavbu 420 milionů. Většina investovaných prostředků byla použita na obnovu a zlepšení technických vlastností vodohospodářské infrastruktury. Mezi klíčové stavby patřily například rozšíření kapacity vodojemu v Bohuslavicích, výměna starého potrubí do hlavního vodojemu v Hradci Králové, rekonstrukce přívodních potrubí na úpravnu vody v Hradci Králové nebo investice do rekonstrukce vodovodů a kanalizací v Hradci Králové, Novém Bydžově a v Libčanech. modernizace vodojemu v Chlumci nad Cidlinou a do zvýšení kapacity čistíren odpadních vod ve Smiřicích a v Libčanech. Společnost za posledních 15 let proinvestovala 3,7 miliardy.

Významné posilování infrastruktury i v roce 2024 

V roce 2024 VAK plánují proinvestovat 327 milionů korun. K nejvýznamnějším akcím patří dokončení obnovy přívodního vodovodního řadu DN 600 z úpravny vody na Orlici na vodojemy na Novém Hradci Králové, pokračování obnovy a rekonstrukce první etapy přívodního řadu DN 800 ze zdrojové oblasti Litá a Polické křídové pánve, dokončení výstavby další akumulační nádrže na vodojemu Chlumec nad Cidlinou nebo intenzifikace čistíren odpadních vod ve městě Smiřice.

Scroll to Top