Praha proinvestuje do vodohospodářské infrastruktury 3,45 miliardy

blank

Pražská vodohospodářská společnost (PVS) letos na nájemném od Pražských vodovodů a kanalizací (PVK) získá 3,34 miliardy korun. PVS chce další prostředky získat prostřednictvím dotací. Necelých 80 milionů PVS  převedla z nájemného z minulého roku. Příjmy a výdaje na investice jsou naplánovány v rovnováze.

PVS loni do vodohospodářské infrastruktury alokovala 2,9 miliardy. Nejvyšší částka, 2,26 miliardy, zamířila do rozestavěných staveb. Zhruba 1,13 miliardy PVS proinvestovala do vodárenských staveb, o něco méně do kanalizace. Další peníze mířily do čistíren odpadních vod. Z nově naplánovaných investic je určena větší částka, 751 milionů, na vodárenské stavby, na kanalizační stavby to je 230,3 milionu a dalších 202,4 milionu korun je určeno na investice v Ústřední čistírně odpadních vod (ÚČOV) na Císařském ostrově. Zbylé prostředky půjdou na dříve zahájené projekty.

K novým projektům patří například obnova potrubí v ulici Zálesí v Praze 4, v Českobrodské v Praze 8, na Žižkově nebo v Peroutkově v Praze 5, nebo investice do vodojemů a čistíren. Stoprocentním vlastníkem PVS je hlavní město Praha. Vodu v metropoli distribuují PVK, jejichž většinovým vlastníkem je Veolia a menšinovým Praha. PVK mají do roku 2028 od PVS pronajatou vodohospodářskou síť.

Scroll to Top