Policie pomůže s ochranou vodních zdrojů

blank

Povodí Moravy začalo při ochraně vodních zdrojů spolupracovat s Policií ČR, první společná akce proběhla 11. května u vodárenské nádrže Vír.

Policisté s vodohospodáři provádějí společné kontroly v okolí vodárenských nádrží, zaměřují se například na dodržování zákazu vstupu do ochranného pásma zdroje a na nepovolený rybolov. „Cílem těchto kontrol je ochrana kvality vodních zdrojů, která je ohrožována porušováním zákazů rekreace, a rybolovu u vodárenských nádrží. Neoprávněný rybolov přímo ohrožuje vyváženou rybí obsádku, kterou ve vodních nádržích skládáme tak, aby v co největší míře napomáhala zlepšovat jakost vody a snižovat míru eutrofizace,“ vysvětluje účel spolupráce generální ředitel Povodí Moravy Václav Gargulák.

Nárazové kontroly v noci

Kontroly budou probíhat nepravidelně v průběhu dne i noci jak na březích, tak s pomocí člunů z vodní plochy. Přestupky budou postoupeny do přestupkového řízení místně příslušným vodoprávním úřadům. „Naši pracovníci zaznamenávají v poslední době výrazný nárůst počtu osob, které porušují zákazy vstupu do ochranných pásem vodního zdroje. Samotné porušení zákazu vstupu bývá často doprovázené znečišťováním okolí. Proto si velice ceníme této spolupráce, protože policisté v uniformách mají širší kompetence, větší respekt a více technických prostředků, než má například rybářská stráž,“ říká Gargulák.

Policie využívá i drony

První akce proběhla na vírské nádrži. Žádný přestupek nebyl zjištěn. „Akce trvala dvě hodiny, zapojilo se do ní devět hlídek, z nichž dvě byly na vodě a terén kontrolovaly z hladiny. Kromě toho jsme využívali tři psovody a dron,“ doplňuje mluvčí policie na Vysočině Dana Čírtková. Kontroly budou dále probíhat u vodních nádrží Hubenov a Mostiště v kraji Vysočina a také u dalších vodárenských nádrží v Jihomoravském a Zlínském kraji.

Scroll to Top