Hladina podzemní vody v okolí dolu Turów stoupá

blank

Ministerstvo životního prostředí na základě posledních měření informuje o tom, že díky těsnicí stěně u dolu Turów stoupá podzemní voda za stěnou směrem k České republice.

Podle ministerstva došlo k nárůstu hladin podzemní vody ve všech čtyřech vrtech. Hladina stoupá také u vrtů do vzdálenosti až 850 metrů od stěny. Nárůst hladiny podzemní vody zde byl v posledních měsících zaznamenán vůbec poprvé za posledních deset let. „Je to jednoznačně pozitivní zpráva a potvrzení toho, že bariéra opravdu funguje. Za poslední dva roky hladina podzemní vody na nátoku k těsnicí stěně narostla o 156 až 551 centimetrů,” říká ministr životního prostředí Petr Hladík (KDU-ČSL). K mírnému zvýšení hladiny dochází také u dalších vzdálenějších vrtů.

„Zvýšení hladiny podzemní vody bylo rovněž zjištěno až do vzdálenost 850 metrů od podzemní těsnicí stěny, směrem od dolu na jih k české hranici. Tři vrty zde po dlouhodobém několikaletém poklesu vykazují nárůst hladiny o přibližně 130 centimetrů. Na ještě vzdálenějších místech zatím k nárůstu nedochází, podzemní voda teče velmi pomalu a stoupání hladiny může trvat řadu let,“ vysvětluje ředitel České geologické služby Zdeněk Venera.

Přibližně od 60. let minulého století odtékala voda kvůli velké prohlubni z českého území směrem k dolu do Polska. Měření rovněž ukázalo, že ve svrchních vrstvách, ze kterých odebírá podzemní vodu vodní zdroj Uhelná, hladina také stoupla. Pravidelné měření probíhá na základě Dohody mezi Vládou České republiky a Vládou Polské republiky o spolupráci k řešení vlivů těžební činnosti v povrchovém hnědouhelném dole Turów v Polské republice na naše území.

Scroll to Top