Alarmující výsledky průzkumu na Ašsku

blank

Společnost Vodní zdroje Praha prováděla více než rok hydrogeologický průzkum na Ašsku a zjistila, že většina odpadních vod z obcí Kopaniny a Doubrava končí v přírodě, část z nich teče do potoka Bílý Halštrov a dále do Německa. Upozorňuje na to například Rádio Impuls.

Ašský starosta Vítězslav Kokoř přiznává, že se jedná o ostudnou situaci a město bude muset konat. Předalo výsledky odboru životního prostředí, který se tím bude zabývat. Aš se snaží dlouhodobě v některých obcích vybudovat vodovod a kanalizaci, jenže o to v mnoha případech není kvůli finančním důvodům zájem. S připojením souvisí povinnost vybudovat přípojku na svém pozemku, platit vodné za odebranou vodu a stočné za její odvedení a vyčištění.

„Dlouhodobě se snažíme situaci řešit, ale je to velká investice a spousta lidí by se k vodovodu připojila třeba jen na pár měsíců v roce, když jim vyschne studna. Teď už je ta situace jiná než před časem a zájem lidí o připojení je větší. Budeme muset naléhat na společnost Chevak, aby ve spolupráci s městem vodovod a kanalizaci vybudovala,“ cituje Impuls starostu západočeského města.

Ve hře bylo vybudování lokálních vrtů, ale to se expertům nyní jeví jako nereálné. Jako nutné označili vybudování kanalizace v obou obcích, včetně nové čistírny odpadních vod, která by měla stát na východním okraji obce Doubrava vedle potoka Bílý Halštrov. Ze 150 objektů odborníci prozkoumali asi stovku. Na místě udělali vrtané sondy pro zasakovací zkoušky, různé analýzy, pasportizaci povrchových a odpadních vod. Průzkum ukázal, že až osmdesát procent všech vyprodukovaných odpadních vod končí v přírodě. Podíl obyvatel zásobovaných vodou a bydlících v domech napojených na veřejnou kanalizaci je v Karlovarském kraji stejně jako v Praze stoprocentní.

Foto: Pramen Bílý Halštrov. Nachází se přibližně 6 kilometrů od města. Vtéká do vodní nádrže Bílý Halštrov poblíž Podhradí, dále teče do Doubravy a dále do Německa, kde se mění v řeku Weisse Elster, protéká i lázněmi Bad Elster. Na českém území má tok délku 11,1 km. V roce 1898 byl na prameni Bílého Halštrova vybudován památník a v 90. letech 20. stol. bylo místo upraveno a tím vybudováno odpočinkové místo s lavičkami.

Scroll to Top