V Brně pokračuje modernizace klíčové kmenové stoky

blank

Oprava kmenové stoky C v úseku mezi ulicemi Pionýrská a Reissigova v Brně je prováděna bezvýkopovou technologií. Vše podstatné se děje pod povrchem. Informují o tom Brněnské vodárny a kanalizace.

Kmenová stoka C, společně s dalšími čtyřmi kmenovými stokami, tvoří páteř stokové sítě města. Jejich celková délka je 51 kilometrů. Kanalizační sít Brna má délku 1 166 kilometrů. Součástí rozsáhlé stavby za více než 200 milionů, která byla zahájena v roce 2023, je rekonstrukce 12 revizních šachet. Do kmenové stoky C jsou svedeny vody z části vnitřního Brna (Koliště, Vlhká), dále z území zvaného Ponava, z Králova Pole, Medlánek, Řečkovic, Ivanovic a Lesné. Stoka je vedena podél Ponávky do čerpací stanice v Kuřimi, kde jsou do ní napojeny odpadní vody z Kuřimi.

Hlavní činností BVK je provozování vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu, výroba a dodávka pitné vody, vyhledávání poruch ve vodovodní síti, vytyčování vodovodů a kanalizací, revize kanalizací pomocí televizní kamery. Dále zabezpečení odvádění odpadních a dešťových vod, jejich čištění v čistírně odpadních vod Brno – Modřice včetně likvidace kalů.

Scroll to Top