Výstava Stavba a voda v Ústí nad Labem

blank

Současné trendy a přínosy vzniku vodohospodářských opatření ve volné i urbanizované krajině včetně realizace velkých vodních staveb přináší výstava s názvem Stavba a voda na Univerzitě J. E. Purkyně v Ústí nad Labem. 

Široká veřejnost si může od 2. května prohlédnout v Centru přírodovědných a technických oborů v areálu kampusu univerzity výstavu, která vznikla jako výstup konference Voda 2020.  Akce přibližuje vodu jako nepostradatelnou součást života, sleduje její cestu v krajině a sídlech nebo reflektuje její vliv na stavební díla. Výstavba bude přístupná do 28. května.

„Voda je bezesporu aktuálním tématem dnešní doby a v letošním roce se pro nás v Centru přírodovědných a technických oborů stala jakousi tematickou nitkou. Po výstavě o ničivé síle vody – 150 let od povodně na Blšance v roce 1872 – nyní navazuje expozice, která mimo jiné reflektuje otázky odpovědného a udržitelného zacházení s vodou v krajině. Jsme velice rádi, že opět můžeme otevřít naše prostory veřejnosti a podporovat dialog napříč různými obory,“ říká Regina Herma, proděkanka pro vnější a zahraniční vztahy PřF UJEP.

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně je vědecké, pedagogické a kulturně vzdělávací centrum Ústeckého kraje. Vzdělává přes osm tisíc studentů a zaměstnává asi 900 pracovníků. V současné době za její názvem stojí osm fakult.

Scroll to Top