Dalších deset miliard do vodárenství

blank

Ministerstvo životního prostředí prostřednictvím Státního fondu životního prostředí ČR otevírá další dvě dotační výzvy pro obce, které nedosáhly na podporu kvůli vyčerpané alokaci.

„Vládě se podařilo zajistit dalších 10 miliard Kč na podporu vodohospodářské infrastruktury ve městech a obcích. Díky nim můžeme podpořit projekty, na které se nedostalo v Operačním programu Životní prostředí loni. Tehdy radnice doručily 477 žádostí, které více než čtyřnásobně převýšily finanční možnosti výzev s celkovou alokací čtyři miliardy korun. Podporu získalo 99 projektů a dalších 283 kvalitně připravených a kladně vyhodnocených záměrů skončilo takzvaně pod čarou,“ říká ministr životního prostředí Petr Hladík.

Díky nově vyhledaným prostředkům mají podle Hladíka úspěšné projekty jistotu, že se na ně dostane. „Zlepšíme dostupnost pitné vody a kvalitu čištění vod ve stovkách sídel. Navíc přidáme ze Státního fondu životního prostředí ČR další dvě miliardy korun, a to formou výhodné půjčky na pomoc menším obcím do 2 000 obyvatel, pro něž je financování takto nákladných projektů obrovskou zátěží. Splatit ji mohou do deseti let a po dobu realizace jsou bezúročné,“ vypočítává Hladík.

Dotační prostředky rozděluje SFŽP ČR ve dvou výzvách. Výzva pod číslem 6/2024 z Národního programu Životní prostředí (NPŽP) s alokací 2,2 miliardy korun podpoří přivaděče a rozvodné sítě pitné vody a úpravny pitné vody a jejich intenzifikaci. Výzva s číslem 7/2024 NPŽP nabízí 7,8 miliard korun a je určena na výstavbu kanalizace a výstavbu a modernizaci čistíren odpadních vod.

Bližší informace zde.

Scroll to Top