Borkovická blata: v srdci selského baroka

blank

Přírodní rezervace Borkovická blata se stejnojmennou naučnou stezkou leží několik kilometrů západně od Soběslavi na Táborsku obklopena malebnými vesničkami charakteristickými architektonickým pohádkovým stylem selského baroka.
Rezervace byla vyhlášena kvůli ochraně ekosystému v místě, kde historicky probíhala nejdříve ruční a následně průmyslová těžba rašeliny jako topiva a hnojiva. Rezervace byla vyhlášena po ukončení těžby již v roce 1980, následně byla znovuzřízena v roce 2011 na rozloze 104 hektarů.
Při těžbě se z rašeliny vyrýpávaly rašelinné cihly, které se nazývaly borky, odkud pochází název lokality. Zatímco ruční těžba probíhají od první poloviny devatenáctého století měla na přírodní poměry v místě zanedbatelný vliv, následná průmyslová těžba v období 1953-1980 poznamenala oblast výrazně více. Během ní se zde vytěžilo přes 1,7 milionu tun rašeliny na více než 400 hektarech.
Aktuálním cílem ochrany je zajistit stabilní hydrologický režim a přijmout opatření, která by měla vliv na negativní vodní bilanci rašeliniště. Porosty bříz, borovic, olšin a bažinatých křovin se nechávají samovolnému vývoji. Jsou realizována opatření, které podporují vývoj na plochách bezlesého rašeliniště. Vznikají tak zajímavé a působivé podmáčené plochy, jezírka, tůňky a mokřady.
Lokalitu je ideální projít po naučné stezce dlouhé šest kilometrů. Ta vede v části po dobře upravených povalových chodnících, v jejichž blízkosti se nachází řada informačních tabulí.
Na rezervaci navazují další dvě: Veselská blata a Kozohlůdky. Při návštěvě krásné přírodní lokality je dobré nezapomenout na několik zastávek v malebných vesničkách okolo: Mažicích, Vlastiboři, Zálší, Záluží nebo Komárově. Malebná architektura selského baroka, která je zde udržována s odpovídající péčí, za to rozhodně stojí.

Foto: Marek Síbrt

blank blank

blank blank

blank blank

blank blank

blank blank

 

Scroll to Top