Povodí Ohře: setkání k majetkoprávní problematice

blank

Vodohospodáři podniku Povodí Ohře zorganizovali na začátku dubna setkání odborníků, kde se otevřela aktuální témata majetkoprávní problematiky.

Cílem dvoudenní akce, na které byli přítomni zástupci všech tuzemských podniků Povodí a ministerstva zemědělství, byly výměna zkušeností a znalostí účastníků. Během dvoudenního programu byla prezentována jak jednotlivá témata, tak zůstal prostor pro diskuze, během nichž vyvstaly důležité informace pro budoucí řešení obdobných situací.

Mezi diskutovanými tématy byl například pronájem pozemků a staveb za účelem umístění plovoucích zařízení a plavidel, majetkoprávní vypořádání (MPV) lávek a mostků, které nejsou součástí liniových staveb – komunikací, dále realizace oprav nebo rekonstrukcí u majetkoprávně nevypořádaných staveb MVN či krátkodobý pronájem pozemků pouze za účelem provedení udržovacích prací s vlastníky malých vodních elektráren. Díky pozitivní zpětné vazbě by chtěli na akci vodohospodáři v dalším období navázat.

Scroll to Top