Dačice opraví čistírnu odpadních vod

blank

Dačická městská rada potvrdila modernizaci čistírny odpadních vod. Podle místostarosty Jiřího Baštáře je zakázka rozdělena do dvou etap, kdy první zahrnuje zhotovení dokumentace pro vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení, její zpracování je stanoveno do 16. prosince 2024.
Druhá část zahrnuje dokumentaci pro provedení stavby a zadávací dokumentaci stavby. U této části je datum zpracování určeno do 31. května. Hodnotící komise ze tří nabídek vybrala vítěznou společnost VAK projekt, s nabídkovou cenou 890 000 korun bez DPH. Ve městě v okrese Jindřichův Hradec žije přes sedm tisíc obyvatel. Dačice leží jižně od Telče na Moravské Dyji v nejjižnějším cípu Českomoravské vrchoviny. Ačkoliv Dačice patří do Jihočeského kraje, leží na historickém území Moravy.

Scroll to Top