Vodohospodáři zvou na čištění Ohře

blank

Od 5. do 7. dubna proběhne 9. ročník dobrovolnické akce čištění Ohře od Chebu po Stráž nad Ohří, kterou organizují MAS Karlovarského kraje. Povodí Ohře je partner akce a podpoří ji poskytnutím 4 130 odpadkových pytlů, 1 250 páry rukavic a zajistí svoz odpadu a jeho likvidaci.

Do čištění břehů, koryta řeky i jejích přítoků se tradičně může zapojit veřejnost. Během uplynulých osmi ročníků se zúčastnilo celkem devět tisíc dobrovolníků, kteří nasbírali zhruba 140 tun odpadků. Vodohospodářský dispečink přibližně týden před akcí zajišťuje dle předpovědí počasí plán manipulací na odtocích z vodních děl Skalka a Jesenice. Manipulace na odtocích jsou připravovány pro zajištění vhodného průtoku v Ohři tak, aby byl během akce co nejlepší přístup k vodě. Podle podniku jsou letošní průtokové podmínky pro akci příznivé.

Ohře je řeka v Německu a na severozápadě České republiky, jedná se o levostranný přítok Labe. Její tok je dlouhý 316 kilometrů, z toho 246,55 kilometru se nachází na území České republik. Povodí má rozlohu 5 614 km², z toho je 4 601 km² v České republice. Od pramene v Horních Francích na území Bavorska v Německu protéká Ohře německou částí Smrčin a u zaniklé osady Pomezná se dostává na české území. Řeka teče od západu k východu územím Karlovarského kraje.

Scroll to Top