V Praze začala příprava stavby Energocentra

blank

Pražští radní schválili přípravu stavby Energocentra, které využije a zpracuje odpadní teplo z Ústřední čistírny odpadních vod Praha na Císařském ostrově. V první etapě se počítá s tím, že dodá přibližně 1 660 000 GJ tepla ročně a bude jím zásobovat více než 40 tisíc domácností. V provozu by mohlo být od roku 2030.

Praha sází na alternativní a čisté zdroje energie. Podle primátora Bohuslava Svobody je energetická bezpečnost, jistota zdrojů a soběstačnost prioritou. „Dlouho jsme v Praze nevyužívali potenciálu vody, odpadní vody přitékající na čistírnu mají díky významné spotřebě teplé užitkové vody relativně vysokou teplotu. A tyto vyčištěné odpadní vody mají významný potenciál být zdrojem tepelné energie využitelné především ve vytápění. Jejich využití může významně přispět ke snížení závislosti na zemním plynu a ke snižování uhlíkové stopy teplárenských soustav v hlavním městě Praze. Výmluvné je také množství domácností a Pražanů, které Energocentrum bude zásobovat – ve finále půjde skoro o sto tisíc lidí,“ říká Svoboda.

Pro Prahu je klíčové zajistit dokumentaci pro územní rozhodnutí (DUR), posouzení vlivu na životní prostředí (EIA), včetně související inženýrské činnosti a příprava návrhu žádosti o dotační podporu. Dále bude vypracována studie proveditelnosti napojení Energocentra na páteřní infrastrukturu zásobování teplem na území města včetně oblasti Bubny-Zátory. Náměstkyně primátora Jana Komrsková poukazuje na příklady ze zahraničí. „Podobná centra fungují s úspěchem už desítky let v Dánsku nebo ve Švédsku. Není důvod, aby tomu tak nebylo u nás. Jsem ráda, že se projekt posouvá vpřed,“ říká Komrsková.

Energocentrum využije relativně vysoké teploty odpadních vod, které do Ústřední čistírny odpadních vod na Císařském ostrově přitékají, a jež po vyčištění mají i v chladnějších měsících teplotu kolem 15 °C. Podle předběžných výpočtů je tepelná kapacita jedné vodní linky schopna zabezpečit teplem oblast Juliska – Veleslavín a kapacita druhé vodní linky připravovanou oblast Bubny – Zátory a případně blízké navazující oblasti.

„Projekt energocentra je unikátním řešením využití potenciálu zbytkového tepla, které máme akumulováno v odpadních vodách čistírenské infrastruktury. Jde tak o využití tepla, které se v současné chvíli jinak dále nevyužívá a zároveň bude mít Praha vlastní velký ekologický zdroj tepla. V danou chvíli je Praha totiž primárně zásobena uhelnou teplárnou z Mělníku. Zapadá tak do celkové strategie teplárenství, kterou hlavní město Praha v současné chvíli zpracovává,“ doplňuje předseda Výboru pro energetiku Zastupitelstva hl. m. Prahy Jan Chabr.

Scroll to Top