VAS nainstaluje 43 tisíc vodovodních přípojek

blank

Vodárenská akciová společnost (VAS) připravuje jeden z nejrozsáhlejších projektů, který se dotkne v podstatě každé domácnosti v oblasti její působnosti. V okrese Brno-venkov letos začne plošná instalace dálkových odečtů vodoměrů. Celkem půjde o 43 tisících vodovodních přípojek. Náklady přesáhnou 100 milionů.

„Tento projekt je výsledkem dlouholeté komunikace se svazky měst a obcí, které jsou vlastníky vodovodní infrastruktury. Tento významný počin bude stát mezi 110 až 140 miliony korun a bude trvat šest let. Po mnoha letech zkoumání a testování nových technologií se jedná o započetí významné etapy modernizace a technologického rozvoje,“ říká ředitel divize Brno-venkov Ivan Vavro. Náklady na instalaci technologie budou hradit vlastníci vodovodů a kanalizací, svazky měst a obcí, přenos dat VAS. Novinka přinese pro odběratele řadu výhod. „Nebude například již třeba, aby odečítači chodili kontrolovat vodoměry do domů, nebudeme narušovat lidem soukromí. Zákazníci zároveň budou mít aktuální informace o zvýšených spotřebách v domácnosti a včas se dozví o případné havárii a úniku vody,“ vysvětluje Vavro.

Společnost dále upozorňuje na skutečnost, že někteří lidé až z vysoké částky na faktuře zjistí, že v jejich nemovitosti došlo vlivem poruchy k úniku vody. Klienti najdou všechna potřebná data na zákaznickém portálu VAS. „Kromě aktuálních informací z dálkových odečtů na tomto portále zákazníci naleznou veškeré informace a prostor pro komunikaci s naší společností včetně přehledu vystavených faktur a záloh pro odběrné místo, přehled provedených odečtů, ale také svoji smlouvu k odběrnému místu nebo cenu za vodné a stočné v jejich lokalitě,“ říká k přínosu portálu pro veřejnost Vavro. Divize Brno-venkov zásobuje pitnou vodou 131 tisíc obyvatel na Tišnovsku, Šlapanicku, Ivančicku, Rosicku, Bílovicku a Židlochovicku. Působnost částečně zasahuje do okresu Břeclav. Divize se stará o víc než jeden tisíc kilometrů vodovodní sítě a dalších téměř 900 kilometrů kanalizační sítě.

Letošní rok bude pro moravské vodohospodáře kromě investic do infrastruktury také ve znamení příprav na ESG reporty. „Čeká nás reakce na plnění závazků plynoucích z dokumentu Zelená dohoda pro Evropu, a to zejména v oblasti plnění závazku emisní neutrality snižováním spotřeby energií. Budeme připravovat také opatření, ke kterým nás bude zavazovat připravovaná novela Směrnice Rady 91/271/EHS o čištění městských odpadních vod a Nařízení Evropského parlamentu a Rady EU o zřízení rámce pro usnadnění udržitelných investic (EU Taxonomie). Tyto výzvy jsou velmi významné, a to nejen pro letošní rok,“ uvedla v lednové anketě pro vodarenstvi.cz vedoucí marketingu a komunikace Iva Librová.

Scroll to Top