Slovensko: třetina vzorků vody ze studní nevyhovuje

blank

Voda z domácích studní na Slovensku v mnoha případech výrazně překračuje povolené limity, problémem jsou zejména dusičnany, informuje v návaznosti na výsledky rozborů při Světovém dni vody portál voda-portal.sk.

Vodárenské společnosti na Slovensku opět nabídly bezplatné rozbory vody z domácích studní. Třetina jich nevyhovuje. Jak upozorňuje portál voda-portal.sk, obdobné výsledky přinesly testy v roce 2023. Poukazuje také na skutečnost, že voda z domácích studní nepodléhá průběžné kontrole. Za vodu z kohoutku je zodpovědný provozovatel infrastruktury. Při nesprávném umístění studní nebo nedostatečné ochraně se konzument vystavuje zdravotním rizikům. Nejlepší cestou je pravidelný rozbor vody v laboratoři. Podle slovenské normy pro pitnou vody by měl litr vody obsahovat 10 až 30 miligramů hořčíku a více než 30 miligramů vápníku.

Minimálně jednou ročně doporučují kontrolu vody ze soukromých studní Pražské vodovody a kanalizace. V roce 2022 provedly 278 rozborů vzorků vod a 93 procent analyzovaných vzorků neodpovídalo alespoň v jednom parametru vyhlášce, kterou se stanovují hygienické požadavky na pitnou vodu a četnost a rozsah kontrol pitné vody. Nejčastěji byly nevyhovující mikrobiologické ukazatele. V některých případech byly překročeny limity dusičnanů a také limity pro hodnotu zákalu a železa. Voda z těchto zdrojů ani v České republice nepodléhá pravidelné kontrole. „Je však velmi vhodné nechat si ověřit kvalitu vody v akreditované laboratoři, aby majitelé studní měli informaci o vhodnosti používané vody a případně mohli provést opatření vedoucí ke zlepšení její kvality,“ potvrzuje mluvčí PVK Tomáš Mrázek.

Scroll to Top