Modernizace spodních výpustí na VD Zaječice

blank

Povodí Ohře na vodním díle Zaječice na Chomutovsku dokončilo sanaci betonových konstrukcí objektu a nyní seřizuje jednotlivé části technologie spodních výpustí, které budou následně zabetonovány.

„Na sanaci stávajících betonových konstrukcí jsme použili technologii stříkaného betonu a dilatační spáry vyplnili novým těsněním. Nyní jednotlivé části repasované levé spodní výpusti osazujeme za použití přesného, laserového měření, po němž dojde ke zpětnému zabetonování. Stejný postup se zopakuje na pravé výpusti. Následně budou provedeny provozní zkoušky obou výpustí pro ověření funkčních parametrů,“ informuje Povodí Ohře.

Stavba zahrnuje sanaci betonových konstrukcí, které vykazovaly degradaci materiálu a řadu dalších poruch a také řeší kompletní rekonstrukce technologie spodních výpustí, jejichž stav byl v nevyhovujícím stavu. Vodohospodáři rovněž repasovali hlavní uzávěr o hmotnosti 1 000 kg, který byl demontován pomocí jeřábu, všechny jeho díly prošly údržbou či opravou a poté byl uzávěr osazen zpět. Kanálový uzávěr před hlavním šoupětem byl vyměněn za nový, protože vykazoval značné poškození. Ukončení stavebních prací je naplánováno na první polovinu roku 2024, stavba probíhá za plného provozu nádrže bez významné manipulace s vodou. Hlavním účelem VD Zaječice je zajištění havarijní zásoby povrchové vody pro hlavní odběratele v oblasti pod nádrží Újezd. Vedlejším účelem pak snížení povodňových průtoků na Hutním potoce a sportovní rybolov.

Scroll to Top