Začala demolice staré vodárny v Karlových Varech

blank

V karlovarské městské části Tuhnice byla zahájena demolice jednoho z havarijních objektů v areálu staré vodárny. Práce za dva miliony provádí společnost Vodohospodářské služby a servis a skončí nejpozději v polovině května.

Město informovalo o tom, že chce do budoucna areál rozvíjet tak, aby se stal doplněním Meandru a rozšířil možnosti volnočasových aktivit. Mezi náměty je rekonstrukce jiného objektu v areálu na hudební klub, dětský pumptrack, nebo využití podzemních prostor bývalých vodárenských filtrů.

První vodárna v Karlových Varech byla postavena v roce 1882. Do té doby se voda do města přiváděla z lesních pramenišť, která však v létě často vysychala a rozvíjející se lázeňské město muselo bojovat s nedostatkem vody. Protože nebylo možné využít ve městech či jeho okolí kvalitní podzemní zdroj, rozhodla se městská rada vystavět novou vodárnu v Tuhnicích, která filtrovala vodu z Ohře. Vodárna vyráběla původně pouze užitkovou vodu, nevhodnou k pití, i tak městu významně pomohla. Používala se zde technologie pomalého filtrování, doplněná v roce 1912 o předčištění na rychlofiltrech.

V návaznosti na novou úpravnu byla postupně vybudována nová vodovodní síť, která rozváděla užitkovou vodu do domů. Vedle této sítě na užitkovou vodu existovala také druhá síť na pitnou vodu, rozváděnou původními i rozšířenými lesními vodovody do významných městských budov a veřejných kašen. Obě sítě byly určené pouze pro samotné lázeňské město, okolní obce (pozdější čtvrtě) byly zásobeny z vlastních pramenišť. Éra dvou oddělených sítí skončila po roce 1923, kdy bylo na tuhnické vodárně zavedeno chlorování a začala se místo užitkové vody vyrábět zdravotně nezávadná, tedy pitná voda.

V druhém období, které následovalo po zavedení chlorování na úpravně a trvalo až do roku 1962, se obě městské sítě postupně začínaly sjednocovat a původní lesní zdroje se nadále využívaly pouze pro zásobování veřejných kašen. Došlo také k první významnější rekonstrukci vodárny a rozvodné sítě se rozšířily do nově přičleněných čtvrtí. Třetí období začalo rokem 1962, kdy se začala vedle původní vodárny v Tuhnicích budovat druhá vodárna s novou technologií chemické úpravy vody z Ohře, a skončilo rokem 1984, kdy byla zprovozněna v pořadí třetí karlovarská vodárna v Březové, upravující vodu ze Stanovické nádrže. Poslední moderní období je charakteristické rozrůstáním vodovodního systému za hranice města.

Zdroj: Město Karlovy Vary, stavbykarlovarska.cz

Scroll to Top