VOS Jičín: Světový den vody s tisícovkou návštěvníků

blank

Světový den vody na Jičínsku přilákal tisíc lidí. Při této příležitosti se veřejnost mohla přijít podívat do čistíren odpadních vod, které provozuje VOS. Dopoledne patřilo místním školám, odpoledne ostatním zájemcům.

Exkurze probíhaly na největších čistírnách – v Jičíně, Hořicích a ve Staré Pace. Žáci se mohli podívat také do menší čistírny v Ostroměři. Vodaři veřejnost provedli provozem a ukázali, jak se odpadní voda přes složité mechanismy čistí a navrací zpět do toků. Připomínalo se také, co do kanalizace nepatří a proč. „Tradiční akce pro školy a veřejnost proběhla po osmé v areálech tří největších čistírnách a jedné menší v Ostroměři. Pracovníci s návštěvníky prošli celý areál a vysvětlovali jim proces čištění vody. Děti si mohly domů odnést drobný dárek a informační letáčky, co do kanalizace nepatří. S těmi mohou pedagogové dále pracovat ve škole, nebo děti s rodiči doma. Jsem rád, že zájem o tuto akci neustává a každým rokem přijde zhruba tisíc zájemců,“ uvedl ředitel VOS Richard Smutný.

Čistírnami prošlo přes 800 školáků z místních základních a středních škol, někde přišly také nejmenší děti z mateřinek. Odpoledne už patřilo dospělým s dětmi. „Cílem akce je také veřejnosti připomínat, co do kanalizace nepatří. Do toalety by se neměly splachovat hygienické potřeby, v kuchyni zbytky jídla nebo tuky a oleje ze smažení. Mohou ucpat nejen domovní kanalizaci, ale také kanalizace po trase, a pokud se dostanou až k nám, dělají velké problémy při přítoku, kde ucpávají čerpadla. Všechen odpad musíme nejdříve mechanicky vytřídit, až poté se dá odpadní voda čistit,“ vysvětlil vedoucí provozů ČOV Josef Soukup.

Na akci dorazil také místostarosta Pavel Bičiště. „Voda je nedílnou součástí koloběhu života a dennodenní potřebou, kterou dnes bereme jako samozřejmost. Ale voda má svůj řád a pravidla, která je třeba z pohledu konzumentů respektovat. Chovat se zodpovědně s jejím nakládáním a chránit veškeré vodní zdroje. I proto tuto aktivitu vítáme. Je důležité, že se akce každoročně setkává se zaslouženou pozorností jak u dospělých návštěvníků, tak u školních skupin. Návštěvníkům pracovníci popsali celý cyklus filtrace splaškových vod a její výsledek v podobě přefiltrované čisté vody, která je po celém procesu zpětně vypouštěna do Chvalinského potoka. Zároveň bylo zdůrazněno, jak je důležité neodhazovat do kanalizace odpadky, ani do odpadu nevylévat použité oleje. Pro jejich sběr ve městě funguje na vybraných místech systém odkládání oleje v PET lahvích. Tímto chci závěrem znovu poděkovat VOS za edukativní záměr celé akce a věřím, že to povede k většímu povědomí u veřejnosti,“ vyzdvihl přínos podobných akcí Bičiště.

Scroll to Top